Favrskov skal på skolebænken hos Ankestyrelsen

Mere end hver anden sag afgjort af sagsbehandlere indenfor børnehandicapområdet i Favrskov Kommune bliver enten sendt retur eller ændret af Ankestyrelsen. Nu iværksættes et forløb med Ankestyrelsen, der skal styrke sagsbehandlingen.

Af
Katharina Andersen

JP Aarhus

Favrskov Over halvdelen af de afgjorte sager på børne- og familieområdet i Favrskov Kommune bliver omgjort i Ankestyrelsen. For hele 2017 og første halvår af 2018 drejer det sig om henholdsvis 64 og 28 sager. 54 procent af alle sager bliver omgjort, hvilket vil sige at sagen enten sendes retur til kommunen med krav om ny behandling, eller afgørelsen ændres af Ankestyrelsen.

Størstedelen af omgørelserne skyldes, at sagerne ifølge Ankestyrelsen ikke er blevet tilstrækkeligt oplyst og undersøgt. Dermed er kvaliteten af sagsbehandlingen ikke god nok, vurderer Børn og Skole i Favrskov Kommune.

"Det er for højt et tal, og derfor gør vi også noget aktivt for at nedbringe det. Vi har som den første kommune i Danmark iværksat et undervisningsforløb med Ankestyrelsen. Det forventer jeg vil nedbringe omgørelsesprocenten markant," siger Helle Støve, Børne- og Familiechef i Favrskov Kommune.

Ud af de 54 procent omgjorte sager er godt halvdelen af sagerne hjemviste, mens knap halvdelen er ændrede. En hjemvist sag betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen igen med krav om, at de skal behandle og afgøre sagen på ny.

En ændring af sagen betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen, og dermed tegner der sig et billede af, at over hveranden sag enten ikke er behandlet grundigt nok eller decideret afgjort forkert i Favrskov Kommune.

Et komplekst område

Sagerne, der oftest bliver omgjort eller hjemvist, er sager indenfor pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse.

"Der skal meget dokumentation til indenfor disse områder, og det gør sagerne meget komplekse at løse. Det er formentlig derfor, nogle af sagerne bliver hjemvist igen," siger Helle Støve.

I løbet af 2019 gennemføres analyse- og læringsforløbet af Ankestyrelsen med det formål at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, så der fremover bliver færre omgjorte eller hjemviste afgørelser fra netop Ankestyrelsen. Og det glæder Børne- og Familiechefen.

"Vi er kun interesserede i at blive dygtigere, så vi er meget glade for, at vi får lov at få denne her undervisning."

Faldende udgifter

Foreningen Børns Rettigheder Favrskov stillede tilbage i december spørgsmål til Favrskovs byråd vedrørende omgørelsesprocenten.

Konkret stiller foreningen spørgsmål til Favrskov Kommune, om de faldende udgifter til merudgifter ved at have børn med handicap (-86 pct.) og tabt arbejdsfortjeneste (-44 pct.) siden 2011 på børnehandicapområdet kan have en kobling til det høje antal af omgjorte sager i Ankestyrelsen.

"Det er vanskeligt at svare på, om der er sammenhæng mellem udgiftsniveau og antal omgjorte ankesager. Børn og Skole arbejder løbende med at sikre så god en sagsbehandling som muligt, og vi er generelt meget optaget af, at det er så få afgørelser som muligt, omgjort i forbindelse med en eventuel ankesag," lød det officielle svar fra byrådet.

Ankestyrelsen har også det seneste halvandet år ændret i godt 40 procent af klagesagerne på hele børne- og familieområdet og i mere end 25 procent af klagesagerne på social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

Publiceret 24 January 2019 10:00