Arkivfoto fra indvielsen af legepladsen på Dannebrogpladsen.

Arkivfoto fra indvielsen af legepladsen på Dannebrogpladsen.

Ulstrup Lokalråd er begejstrede for åbadet

Gode takter og initiativer i årets løb - og plads i bestyrelsen

Af
Anette Bonde

ulstrup For et år siden holdt Ulstrup Lokalråd en velbesøgt workshop, hvor borgere og politikere drøftede udviklingsmuligheder. Mandag 25. februar kigges der tilbage på året der gik og perspektiverne fremover, når der er generalforsamling. Den afholdes i Ulstrup Hallens klublokale.

En del succes'er

Der har været en del succes'er, fortæller Anne-Mette Kirkegaard, formand for lokalrådet. Der er blandt andet blevet etableret Natteravne Ulstrup, som har stiftende generalforsamling samme aften som generalforsamlingen i lokalrådet.

De øvrige grupper har også været aktive. Der er blevet udarbejdet markedsføringsmateriale om Ulstrup, der er indsamlet midler blandt borgerne, julebelysningen er i god gænge, og der har været arbejdsdag på Dannebrogpladsen og affaldsindsamling omkring Ulstrup.

Glæde over åbadet

Der har også været gode drøftelser med Favrskov kommune om Dannebrogpladsen og åbadet. I Lokalrådet ser man særlig frem til at høre, hvad der er muligt i forbindelse med etablering af åbadet på Dannebrogpladsen.

"Lokalrådet er meget begejstret for ideen, og vi vil gøre, alt hvad vi kan, for at få åbadet realiseret", siger Anne-Mette Kirkegaard.

På Favrskov Kommunes budgetter er der afsat et beløb og der ligger et planforslag klar.

"Der skal jo tages hensyn til vandgennemstrømning, sikkerhed, drift og de økonomiske muligheder og meget mere."

Fra lokalrådet lyder der en opfordring til at møde op til generalforsamlingen.

"Der er nogle af de løfter vi gav på workshoppen, som vi ikke har indfriet, lige som vi ikke helt har kunnet definere vores rolle og hvor vi skal hen. Derfor opfordrer vi så mange som muligt om at deltage i generalforsamlingen."

Der er fire bestyrelsesmedlemmer, der stopper – nogle på grund af frivillige opgaver andre steder, blandt andet i Natteravnene.

Publiceret 18 February 2019 10:00