Birgit Liin (V), formand for Børne-og Skoleudvalget præsenterede kvalitetsrappporten for Børn og Familie, samt de tre indsatsområder under byrådsmødet tirsdag aften.

Birgit Liin (V), formand for Børne-og Skoleudvalget præsenterede kvalitetsrappporten for Børn og Familie, samt de tre indsatsområder under byrådsmødet tirsdag aften.

Børnesagerne: Den første kvalitetsrapport nogensinde sætter retning

Forvaltningen i Favrskov har nu fået tre indsatspunkter over for børn og unge

Af
Kian Johansen

Favrskov Der er aldrig blevet kigget grundigt på kvalitetsstandarder og servicemål inden for Børn og Familie i Favrskov - nogensinde.

Vi er på rette vej, men der er noget at arbejde med.

Det er der nu, efter at Favrskov Byråds politikere tirsdag aften godkendte den første kvalitetsrapport for Børn og Familie og dermed også lagde vægt på tre indsatser, nemlig; Styrket indsats i plejefamilier og fritidsfamilier, udsatte børn og unges skolegang og omlægning af indsatsen for udsatte og anbragte unge.

Det betyder, oversat til dansk, at politikerne i Favrskov - for første gang nogensinde - helt specifikt indskærper ledelsen og socialrådgiverne i Børn og Familie, at deres fokus skal være på forebyggende indsats overfor børn og unge.

Forebyggende i fokus

Lokalavisen Favrskov, flere andre medier og især interesseorganisationen Favrskov Børns Rettigheder, har blandt andet påvist, at Favrskov Kommune har en faretruende høj andel af børnesager og et stort antal tilbageviste klagesager hos Ankestyrelsen.

Noget der kan tyde på, at fokus i mange år netop ikke har været på forebyggende indsatser og at kommunen er ude af sync med den gældende lovgivning og praksis på en del punkter inden for børne-og ungeområdet.

Retning i Hvorslev

Men nu er der sat en retning for, hvordan afdelingen, der som den eneste har til huse i Hvorslev gamle Rådhus, skal bruge deres kræfter i forbindelse med sårbare unge og børn.

Børn og Skole vurderer selv, at det er vigtigt at prioritere indsatsen omkring plejefamilier, og at indsatsen kan udvides og styrkes med fritidsfamilier.

Fritidsfamilier

Fritidsfamilier vil være en ny indsats, der kan tilbyde udsatte børn og unge omsorg og hjælp i hverdagen, forklarede Birgit Liin (V), formand for Børne-og Skoleudvalget.

Det særlige ved den nye indsats vil være, at barnet kan beholde en nær og hverdagsbaseret relation til sin egen familie. En fritidsfamilie kan kompensere der, hvor barnets egne forældre har svært ved at imødekomme barnets behov. Fritidsfamilien er dermed også en hjælp til de biologiske forældre, som kan anvendes tidligt og forebyggende og imødekommer barnets behov for hjælp og omsorg, lyder det.

Fokus på fravær blandt børn og unge

Og nu skal der laves en systematisk overvågning og opfølgning på børn og unges fravær i kommunens folkeskoler samt en tæt, tværfaglig og individuelt tilrettelagt indsats for de børn og unge, der har et bekymrende fravær.

Her nævnes også en tværgående Task Force fra Børn og Familie, der sammen med medarbejdere og ledelse på skolen kan arbejde direkte med børnene og få styrket motivationen og mindsket fraværet i tæt samarbejde med forældrene.

Ændret struktur

Også en ændret organisering af opgaveløsningen i Børn og Familie er nævnt som en indsats. Blandt andet fyrede man i 2018 lederen af det samlede PPR (Pædadagogisk Psykologisk Rådgivning, Red.). Og i efteråret opdelte man PPR i og ansatte to ledere til at lede henholdsvis Pyskologrådgivningen og Specialrådgivningen. Der skal nu oprettes særlige ambulante indsatser og kommunen har lukket den ene af Favrskovs to døgninstitutioner, nemlig Slottet i Hadsten.

"Vi er på rette vej, men der er noget at arbejde med," lød det fra Birgit Liin under byrådsmødet, efter at hun præsenterede kvalitetsrappporten for Børn og Familie, samt de tre indsatsområder.

"Sigtet er at bruge færre penge, mere på forebyggende arbejde og færre penge på indlæggelser," forklarede hun. Og uddybede den nuværende situation, hvor Favrskov Kommune oplever flere efterretninger om børn og unge i problemer.

"De flere efterretninger, kan skyldes, at vi er blevet bedre til at forebygge," lød udvalgsformandens håbefulde bud om en indsats der knap har været sat i værk i et halvt års tid.

Men nu bliver der lavet indsatsområder med fokus på plejefamilier og fritidsfamilier. Og der vil være fokus på arbejde, fravær, motivation og inddragelse i skolen. "Men nu vil forvaltningen lave en plan for indsatsområderne," noterede hun sig.

Hun nævnte også, at der var et lille fald i anbringelser. "På sigt forventer, vi, at faldet er større."

Et godt familieliv

Både hun og Isabell Friis Madsen (S) kom ind på betydningen af, at børn og unge har det godt i deres familieliv.

"Vi kan se, at socialt udsatte og sårbare børn klarer sig dårligere end andre," sagde de begge.

I Favrskov Kommune var 38 procent af de udsatte unge i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter afsluttet grundskole i 2016. Året før var andelen på 49 procent.

I Favrskov Kommune var 88 procent af de ikke-udsatte unge i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter afsluttet grundskole i 2016

Forskning viser, at forældrenes opbakning til skolen er afgørende for, hvor godt børn og unge klarer sig fagligt. Alle nye indsatser vil derfor inddrage forældrene som en ressource og hjælpe forældrene til at understøtte deres børns skolegang.

"Nu har vi et meget bedre grundlag til at følge udviklingen og gøre det endnu bedre," uddybede hun

Anders G. Christensen syntes det var:

"Fint med de mange indsatser, der er meget godt fremadrettet. Vi skal være lidt hurtigere bruge anbringelser. Den tidligere indsats er meget afgørende. Jeg har oplevet på egen krop, ikke min egen, men fordi vi har plejebørn, hvor meget det betyder de 1000 første dage, de definerer hvordan det bliver resten af livet. Hvis man ikke får den kærlighed og omsorg i de 1000 dage så bliver den efterfølgende indsats vi som myndighed kan gøre, kun reparerende."

Publiceret 01 March 2019 11:17