Ny skiltepolitik skal give en retning i Favrskov Kommune. Skiltet her mistede sin hældning og retning under stormen Bodil i 2013. Arkivfoto: Kian Johansen

Ny skiltepolitik skal give en retning i Favrskov Kommune. Skiltet her mistede sin hældning og retning under stormen Bodil i 2013. Arkivfoto: Kian Johansen

Favrskov byder digitale skilte velkommen - med visse forbehold

Med ny teknik kommer nye muligheder. Ny skiltepolitik åbner op for, at der kan opsættes digitale skilte i Favrskov Kommune.

Af
Martin Haahr Lund

JP Aarhus

Favrskov Med baggrund i fremkomsten af de nye digitale skilte, som bl.a. dækker over reklameskilte, har byrådet i Favrskov nu taget skridt til sikre, at hele skiltepolitikken i kommunen bliver gjort tidssvarende. Det handler om hensyn til miljø, trafikken, arkitektur, naboer og at sikre kvaliteten. Desuden må skilte ikke dominere en bygningsfacade, et byområde eller landskabet i det hele taget.

"Vi har fået mange ansøgninger om nye digitale skiltninger. Med en ny skiltepolitik sikrer vi en ens behandling, og at det ikke bliver for rodet," siger Erling Kvist Andersen (S), formand for planudvalget.

Enstemmigt vedtaget

Tirsdag blev den nye skiltepolitik vedtaget i byrådet uden indvendinger. Der var indkommet tre høringssvar, hvoraf de to delvist bliver implementeret, når den endelige skiltepolitik skal formes i forvaltningen. Planen er, at den ny politik kan anvendes af ansøgere, bygherrer og virksomhedsejere, så de kan få en idé om, hvilke digitale skilte de kan forvente at få tilladelse til. Fordelen er, at der med skiltepolitikken kommer retningslinjer til de tilfælde, hvor lovgivningen åbner op for skøn. Der kan nu gives en retning, så der kan foretages en konkret vurdering.

Ikke forstyrre trafikken

I forhold til opsætning af digitale skærme og infostandere skal der tages hensyn til omgivelserne og trafiksikkerheden. Og hvis der opstilles flere digitale skærme og lysreklamer i samme område, så skal det koordineres, så der opnås en god helhed.

"De må ikke forstyrre trafikken, og de skal bevæge sig stille og roligt," siger Erling Kvist Andersen.

Nu er den nye skiltepolitik så endelig besluttet og sendt videre til forvaltningen, der skal lave det samlede administrationsgrundlag. Og det har været ventet.

"Flere forretningsdrivende har efterspurgt det. Der har manglet ordnede forhold på området. Forvaltningen har tøvet med at give lov til de nye skærme på grund af den manglende lovgivning," siger Flemming Nørgaard (V), 1. viceborgmester.

Har ventet længe

Både Favrskov Erhvervsråd og Laurbjerg Menighedsråd er blandt dem, der har set frem til beslutningen. Ifølge Favrskov Erhvervsråd har virksomhederne i kommunen længe haft et stort ønske om at måtte opsætte digitale skilte. Og menighedsrådet har været træt af, at sagsbehandlingen af deres ansøgning har måttet afvente en vedtagelsen af skiltepolitikken.

Men nu er der håb for sagerne. Formand for planudvalget, Erling Kvist Andersen, lover hurtigt svar til de virksomheder, der har ventet.

Publiceret 01 March 2019 10:00