Det er mellem gården og den nuværende tilkørsel, at man forestiller sig en shunt, der kan aflaste trafikken fra Søften ind på E45. Dronefoto: Michael Wulff

Det er mellem gården og den nuværende tilkørsel, at man forestiller sig en shunt, der kan aflaste trafikken fra Søften ind på E45. Dronefoto: Michael Wulff

Det kan betale sig 132 procent, men:

Minister vil ikke give konkret svar

Kø-dannelser ved E45 og Søften kan afhjælpes med ny vej til 10 millioner kroner. Transportminister vil ikke uddybe sit svar

Af
Kian Johansen

Favrskov Der kom ikke meget ud af, at genfremsende to konkrete spørgsmål til Transportminister Ole Birk Olsen (LA) angående sagen om en såkaldt shunt ved Søften og E45.

Shunt= En færdselsåre der leder trafikken uden om et knudepunkt og derved mindsker belastningen.

Redaktionen

I sidste uges Lokalavisen Favrskov fortalte vi om, at en rapport giver et under ti millioner kroners vejprojekt en intern forrentning på 132 procent, hvorimod en ny vej ved Mariager, kun giver 1,7 procent i intern forrentning.

Ikke konkret svar

"Ministeren henviser til den fremsendte udtalelse og har ikke yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt," lyder det fra Mia Josiassen, Pressechef ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Svaret giver hun på vegne af Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et e-mail svar til Lokalavisen Favrskov.

Vi har altså endnu ikke fået konkrete svar på, hvorfor en ny vej ved Søften og E45 ikke anses for et godt, rentabelt trafikanlæg.

Vi havde spurgt ministeren om følgende via e-mail:

    Hvorfor mener du, at et projekt med en intern forrentning på 132 procent og til en pris på under 10 millioner kroner skal vente indtil en samlet udvidelse af E45 ved Århus er på plads?

    Hvordan kan du forsvare omfartsvej ved Mariager til 1,7 procent i intern rente, når en vej ved E45 har en intern rente på hele 132 procent?

Og ministeren vil altså kun svare følgende:

”Vejdirektoratet gennemfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N. Undersøgelsen vil blandt andet belyse, hvordan en udvidelse af E45 på strækningen vil påvirke det omgivende miljø. Da en mulig shunt ved Søften kan betragtes som omgivende miljø, kan det medføre, at man eventuelt vil skulle ombygge anlægget, når man udvider E45. Derfor giver det mening at vente med at tage beslutning om projektet, til undersøgelsen er færdig i 2020, så pengene ikke er spildt. Med vores investeringsplan har vi i regeringen desuden aftalt med Dansk Folkeparti, at vi vil igangsætte udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N i 2021."

Lokalt ønske

Både folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S) og borgmester i Favrskov Nils Borring (S) havde ellers stillet flere spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

De så gerne, at man byggede en 'shunt' ved motorvejsrundkørslen i Søften.

En ekstra vejføring fra Århusvej langs den eksisterende rundkørsel og ud på E45 i sydlig retning, ville nemlig aflaste kødannelserne i det område.

Og ifølge en rapport udarbejdet af Cowi for Vejdirektoratet allerede i 2018, så er den interne rente for sådan et projekt på hele 132 procent og ville koste under 10 millioner kroner og omkring halvandet et år at etablere.

Tilkørslen fra Søften til E45 set mod syd. På den anden side af E45 er Vejdirektoratet lige nu i færd med at skabe bedre frakørsel fra E45 ind mod Skejby-Aarhus-Djurslandmotorvejen. Dronefoto: Michael Wulff

Tilkørslen fra Søften til E45 set mod syd. På den anden side af E45 er Vejdirektoratet lige nu i færd med at skabe bedre frakørsel fra E45 ind mod Skejby-Aarhus-Djurslandmotorvejen. Dronefoto: Michael Wulff

På den anden side af E45 er Vejdirektoratet lige nu i færd med at skabe bedre frakørsel fra E45 ind mod Skejby, Aarhus og Djurslandmotorvejen. Dronefoto: Michael Wulff

På den anden side af E45 er Vejdirektoratet lige nu i færd med at skabe bedre frakørsel fra E45 ind mod Skejby, Aarhus og Djurslandmotorvejen. Dronefoto: Michael Wulff

Spørgsmål og måske svar

Daniel Toft Jakobsen (S) har stillet spørgsmålene til ministeren.

”Jeg er helt med på, at vi skal have den kommende udvidelse af motorvejen i baghovedet, når vi laver det her. Men jeg vil rigtig gerne vide, hvor lang tid ministeren mener, at vi skal vente, før vi kan komme videre. Og jeg vil også gerne vide, om ikke en shunt kan tænkes sammen med det, som måske kommer til at ske senere, ligesom jeg gerne vil have testet, om ikke en shunt er så billig og effektiv en løsning, at vi bør få den lavet hurtigst muligt under alle omstændigheder. Vi aner jo ikke, hvor lang tid der går, før en stor forkromet løsning måske kan komme på plads."

Så nu venter man på, at Transportministeren får svaret på det.

FAKTA

Intern rente

    Vejdirektoratet beregner altid den såkaldte interne rente. Den er et mål for, hvor god samfundsøkonomien er i et trafikprojekt, og ifølge Finansministeriet skal den være på mindst fire procent, før investeringen er god.

    I sagen om en omfartsvej ved Mariager er tallet efterhånden landet på 1,7 procent i intern rente.

    En ny shunt ved rundkørlsen og E45 i Søften vil koster under 10 millioner kroner og har en intern rente på 132 procent.

Publiceret 13 April 2019 11:15