Debat: Bedre tilkørsel til E45 - med eller uden borgmesterhjælp

Af Thomas Storm, (V), Medlem af Favrskov Byråd, og gruppeformand, Ravskærvej 65, Søften 8382 Hinnerup

Debat Jeg kan, i den seneste lokale nyhedsstrøm, læse mig frem til at en forbedring af motorvejstilkørslen fra Århusvej i Søften lader længe vente på sig.

Sagen drejer sig om den tilkørselsrampe, der i flere år har været et stort lokalpolitisk ønske. Hver eneste morgen i hverdagene er der lange køer, der starter allerede efter Hinnerup, fortsætter forbi Søften og ind til rundkørslen ved E45.

Det forsinker alle trafikanter og med en ”simpel” ekstra rampe fra Århusvej mod syd ad E45, vil man kunne lede den sydgående trafik væk fra rundkørslen og minimere kødannelserne betragteligt for dem, der skal videre i de to andre retninger.

Rampen vil kunne laves for et beskedent millionbeløb.

Nu kan jeg så læse at Socialdemokratiets lokale folketingskandidat og Favrskov Kommunes borgmester slår sig op på, at de har stillet spørgsmål til transportministeren omkring emnet.

Det må skyldes det snarlige folketingsvalg, at folketingskandidaten og borgmesteren får en artikel ud af, at have stillet spørgsmål til en minister.

Hvis borgmesteren alligevel er i så god dialog med transportministeren, så har jeg meget vanskeligt ved at forstå, hvorfor han så ikke - som borgmester - kan få overbevist ministeren om nødvendigheden af en samfundsnyttig billig tilkørselsrampe, som vil være til gavn for rigtig mange borgere i Favrskov Kommune!

Forklaringen, som jeg læser ministerens svar, om at udvidelsen af E45 inden for de kommende år skal planlægges sammen med en ny tilkørselsrampe, er jo ikke noget der bør stoppe et pres fra borgmesteren.

Hvis dét skulle være forklaringen, så kan jeg hjælpe borgmesteren på vej med et nyt spørgsmål: Hvis svaret fra ministeren er, at til-/frakørselsramper ikke kan laves på og omkring E45, før der er lavet nye udvidelser på E45-strækningen, hvordan kan det så lade sig gøre, at der i disse uger gennemføres frakørselsforbedringer ved nøjagtig samme afkørsel ”Århus Nord” på E45 – bare på den anden side af motorvejen ved nordgående spor?

Kære borgmester, borgerne i Favrskov Kommune har brug for handling i stedet for letkøbte spørgsmål i denne sag.

Publiceret 16 April 2019 10:00