Klumme:

Strategi vs hverdag

Klumme Jeg oplever ofte, at ledere sætter skel mellem strategien på den ene side, og så de dagligdags aktiviteter på den anden side.

Men hvis ikke vores strategi skal være en rettesnor, vi kan og skal bruge i det daglige, hvad skal vi så med den?

”However beautiful the strategy you should occasionally take a look at the results”

Hvis vi konstant bruger strategien som referenceramme i vores hverdags beslutninger, så vil vi opleve, at der opstår en sammenhæng og resultatmæssig kraft, vi aldrig har oplevet større!

Hvis vi skelner mellem strategi og hverdag, mister vi omvendt kontinuiteten og sammenhængen både mellem vores handlinger i det daglige og mellem vores handlinger og de overordnede mål organisationen har—med det resultat, at det bliver mere eller mindre tilfældigt, om vi når vores mål eller ej.

Det kan være svært i hverdagen at holde sig strategien for øje, så her er fire enkle punkter, hvis overholdelse vil være en hjælp i det daglige, og som vil sikre den ønskede sammenhæng:

1. Hvilken betydning har den handling, jeg overvejer lige nu for vores målsætning/strategi

2. Hvilke af de aktiviteter, jeg overvejer nu, har de største konsekvenser (om nogle) for vores målsætning/strategi?

3. Hvordan bør jeg lede mine medarbejdere, så de i dag får og fastholder fokus på vores målsætning/strategi?

4. Hvilken kommunikation ud i organisationen, kræver vores målsætning/strategi af mig i dag?

Med disse fire enkle punkter sikrer vi sammenhængen mellem vores strategi og hverdagen i organisationen, samtidig med, at vi oplever en minimering af tidsspild og tidsrøveri.

Så det enkle råd lyder: Fokuser på strategien hver dag og øg eksekveringsgraden markant!

Publiceret 23 April 2019 05:00