Formand om højhusplaner:

"Vi er nødt til at lave noget"

Erling Kvist Andersen (S), formand for Planudvalget, lægger mere vægt på kvalitet end på pris, når det gælder det kommende højhusbyggeri

Af
Anette Bonde

helhedsplan Erling Kvist Andersen (S), formand for planudvalget i Favrskov Kommune, mener at det er nødvendigt, at der bygges flere centralt beliggende boliger i Hadsten, og de skal bygges i en ordentlig kvalitet.

"Vi får flere og flere seniorer, der gerne vil bo centralt. Vi er nødt til at lave noget, og kan forhåbentlig gennemføre det uden at genere alt for meget. Men jeg tror ikke, at man kan lave udvikling i en by uden at nogle vil være imod planerne."

Han håber ikke, at skeptikere vil få ret i, at højhuse vil skæmme byen og gøre Hadsten mindre attraktiv for tilflyttere.

"Det gælder om at det arkitektonisk bliver så godt, at det ikke misklæder byen og gør den mindre attraktiv."

Han er ikke umiddelbart tilhænger af høje huse, som man ser det udført andre steder.

"Som for eksempel i Aarhus. Jeg håber, at vi laver æstetisk pænere byggeri, hvor vi tager hensyn til naboer. Vi lægger mere vægt på kvalitet end på prisen, hvilket også fremgår af beskrivelsen i udbuddet."

Hvorfor ændring i højden?

Erling Kvist Andersen kan ikke forklare, hvorfor højden i udbudsmaterialet for den gamle realskolegrund blev ændret.

"Jeg har ikke været del af den proces, hvor byggeriet voksede fra 17 til 21 meter."

Så vidt han har fået oplyst, svarer en mulig højde på 21 til højden på den tidligere realskole.

"Det afhænger af, hvor bygningerne ligger på grunden."

Han peger på, at man til gengæld har taget hensyn til mange af de andre ønsker, naboerne gav udtryk for, blandt andet et grønt område for alle, hvor nogle af de gamle træer bevares.

Byggeprocenten på arealet er i udbudsmaterialet blevet hævet, nemlig fra 50 til 80. Erling Kvist Andersen forklarer, at man ved at bygge i højden kan bruge færre kvadratmeter af grundarealet, hvilket dermed giver mere luft imellem bygningerne.

Rækkefølgen i forløbet med realskolegrunden er anderledes end vanligt. I stedet for at lave en lokalplan først, er grunden blevet udbudt med beskrivelse af et projekt. Dernæst laves der lokalplan, hvor naboerne så har mulighed for at komme med indsigelser.

Der kan, men skal ikke bygges 21 meter i højden. For netop på grund af naboernes ønske, har administrationen slanket byggeriet og ladet det komme op i højden i stedet.

Publiceret 21 May 2019 10:01