Jacob Balshøj på Kirkevej 7, hvor udkast til Midtbyplanen åbner op for byggeri i fem etager op til 21,7 meter. I baggrunden er huset i to-tre etager. Foto: Anette Bonde.

Jacob Balshøj på Kirkevej 7, hvor udkast til Midtbyplanen åbner op for byggeri i fem etager op til 21,7 meter. I baggrunden er huset i to-tre etager. Foto: Anette Bonde.

Naboer:

Midtbyplan stjæler kirkens rum

Beboere omkring Kirkevej 8 i Hadsten er ærgerlige over kommunens midtbyplan, der åbner op for højhusbyggeri på op til 21 meter. Også borgere på Platanvej gør indsigelser

Af
Anette Bonde

bymiljø Beboerne omkring grunden, Kirkevej 8, hvor den gamle realskole i Hadsten lå, er kede af udsigten til at få højhuse på 21 meter/fem etager placeret på den gamle realskolegrund. Sammen har de gennem et års tid forsøgt at få ændret rammerne i det udbudsmateriale, som kommunen har lavet med sigte på at sælge grunden. I forslaget om en ny midtbyplan for Hadsten, der netop har været i høring, fremgår det, at kommunen ønsker at bygge højt på grunden.

Høringsfristen var 6. maj, og nu er beboerne spændte på, om politikerne vil lytte til deres argumenter.

"Realskolen var smuk"

Jacob Balshøj, en af beboerne, understreger, at de bestemt ikke er imod byggeri på grunden, og det må også gerne være i en vis højde, bare byggestilen er i overensstemmelse med omgivelserne.

Den gamle realskole brændte i 2013. På grunden åbnes der nu op for byggeri på op til 21 meter. Arkivfoto.

Den gamle realskole brændte i 2013. På grunden åbnes der nu op for byggeri på op til 21 meter. Arkivfoto.

"Den gamle realskole var i mine øjne et smukt byggeri," siger han og påpeger, at gældende lokalplan tillader byggeri op til 10 meter på grunden. I første udkast af udbudsmaterialet for realskolegrunden, lagde kommunen op til at køber kunne bygge i 17 meters højde, hvilket i det nye udbud er ændret til 21 meter.

"Det er lige så højt som den øverste del af kuplen på Sct. Pauls Kirke, der ligger overfor byggegrunden. I dette kvarter med gamle, smukke huse og så tæt på kirken, der er tegnet af arkitekt Hack Kampmann og en af byens flotteste monumenter, er 21 meter simpelthen for højt," siger Jacob Balshøj, der kalder kirken for 'Hadstens Marselisborg slot'.

"Byudvikling er godt, der skal være plads til alle, også de ældre, der gerne vil bo centralt. Men de høje huse skal ikke bygges midt i et villakvarter, men hellere opføres i midtbyen."

Læserne hjalp med højden

Lokalavisen Favrskov bad læserne om hjælp på Facebook. På kort tid fik vi mange gode bud på, hvor høj Realskolen var. Svaret er næsten 16 meter ud til Kirkevej og 13 meter ud mod Dr. Larsensvej. Tinne Møller Pedersen hjalp med et link til kommunens byggesagsarkiv, der er en guldgrube med plantegninger og skitser. Det skal tilføjes, at Realskolen også var bredere, end do 21 meter højere bygninger, som kommunen forestiller sig, dermed vil udsigten og byggefeltet være miindre og måske bedre end da Realskolen lå der.

Jacob Balshøj og de andre beboere er godt klar over, at deres ærgrelse over at få et højt hus placeret foran deres udsigt, ikke er et argument i denne sammenhæng. Men indkig fra højhuset virker forkert, og til gene for de pårørende ved begravelser og andre kirkehandlinger i Sct. Pauls Kirke overfor, ligesom naboerne også vil få indkig og skygge i deres haver. Især er de dog kede af den æstetiske disharmoni som etagebyggeri vil medføre.

”Så høje byggerier på Kirkevej 8, som er en høj og skrånende grund, vil forekomme voldsomt høje og på ingen måde være i stil med omgivelserne. I udbudsmaterialet vil der blive lagt vægt på at bebyggelsen skal falde harmonisk ind i det øvrige område. Men det er svært at se, hvordan 5- og 4-etagers byggeri vil passe ind i det smukke, gamle kvarter med kirken og de ældre villaer."

I udbudsmaterialet for Kirkevej 8 er bebyggelsesprocenten desuden hævet fra 50 til 80, mens den er 30 på nabogrundene.

Bekymret byplanlægger

Mia Nørlund, Platanvej, er selv byplanlægger og arkitekt. Som nabo til et andet muligt højhusbyggeri på Vesselbjergvej på op til seks etager er hun dels bekymret over at miste en stor del af sin udsigt, men hun mener også ud fra et fagligt synspunkt, at højhusenes placering på tværs af bakken vil skæmme byen og gøre den mindre attraktiv.

" Der er mange gode intentioner i planen, og jeg vil gerne rose byrådet for at ville udvikle Hadstens potentiale. Men med højhusbyggeri midt på bakken mister byen en af sine vigtigste og mest unikke kvaliteter, nemlig det lange kig på tværs af ådalen og det grønne bakkelandskab. "

Hun henviser til, at der i Midtbyplanen netop står beskrevet, at høj bebyggelse skal placeres i tilknytning til anden høj bebyggelse. Det er bestemt ikke det, der lægges op til i de rammer, der tegnes op, siger hun.

I sin indsigelse til Favrskov kommune skriver hun:

"Kvarterene i bakkerne er kendetegnet ved en åben bebyggelsesstruktur i op til to etager. Hvis man bygger i højden i en skala, som er fremmed for stationsbyen, så modarbejder vi direkte de kvaliteter vores by og bosætning er bygget på."

Mia Nørlund foreslår, at der frem for byggeri i op til seks etager midt på bakken nord for Vesselbjergvej bygges tættere, samtidig med at der stilles krav til, at det enkelte projekt tilpasses omgivende skala og bidrager positivt til bymiljøet som helhed.

Publiceret 21 May 2019 10:00