Debat:

Vi skal styrke vores efterskoler

Daniel Toft Jakobsen (S), folketingsmedlem

Vores efterskoler spiller en stor rolle i mange unges liv. Her mødes unge mennesker, danner stærke fællesskaber og rejser hjem igen med oplevelser og venner for livet. De udvikler relationer på tværs af deres forskellige baggrunde i en grad, som vi ikke ser mange andre steder i vores samfund.

Efterskolerne spiller derfor en stor rolle i at udvikle mange unge, både fagligt og socialt. Og mange får det sidste rygstød til at kunne kaste sig over en ungdomsuddannelse. Hvis vi ikke havde efterskolerne, ville vi mangle en vigtig del af vores uddannelsessystem.

Jeg har selv fået en helt masse ud af at gå på efterskole. Og jeg har også besøgt flere efterskoler i den forgangne valgperiode – og hver gang gået meget opløftet derfra over mødet med engagerede elever og lærere.

Desværre er der de seneste år blevet skåret ned på vores efterskoler. De har nemlig være underlagt de krav om årlige nedskæringer, som også resten af vores uddannelsessektor er blevet mødt med. Det synes jeg er en stor skam. Og meget kortsigtet.

Vores efterskoler har også et stort potentiale, når det kommer til at integrere unge med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er jeg ked af, at man med sidste års finanslovsaftale fjernede den såkaldte tillægstakst, som efterskolerne kunne bruge til at styrke integrationsarbejdet.

Besparelserne har haft konsekvenser for efterskoler i hele Danmark. Af Undervisningsministeriets tal fremgår det eksempelvis, at Gudenådalens Efterskole her i Favrskov har 1,4 millioner kroner mindre til rådighed i år, end de ville have haft uden de årlige nedskæringer. For Frijsenborg Efterskole lyder tallet på 1,1 mio. kr.

I hele Danmark er der skåret over 250 millioner kroner på efterskolerne siden 2015. Det kan selvfølgelig ikke undgå at gå ud over det, efterskolerne kan tilbyde de unge. Det betyder færre penge til lærere, til materialer og til aktiviteter. Det er for mig at se en helt forkert vej at gå.

Socialdemokratiet går til valg på at stoppe besparelserne på efterskolerne. For vi anerkender fuldt ud det store arbejde og den vigtige opgave, som efterskolerne udfører. Lad os derfor på tirsdag stemme for at stoppe nedskæringerne og styrke både efterskolerne og alle de andre uddannelsesinstitutioner, som har været udsat for løbende årlige besparelser de seneste fire år.

Publiceret 31 May 2019 14:00