Børnesagerne:

Det mistænksomme øje skal være et samarbejdende øje

Nye tiltag og principper for sagsbehandlingen i Favrskov Kommune på Børne- og Skole-området er nu sat på papir og godkendt politisk. Men virkningen ses endnu ikke i tallene fra Ankestyrelsen.

Af
Kian Johansen

Børnesagerne Tallene fra Ankestyrelsen er stadig imod Favrskov Kommune, når det gælder omgjorte sager indenfor børne- og familieområdet.

Men forvaltningen siger, det går fremad.

Hvis du kan huske det, så har Lokalavisen Favrskov i flere omgange fortalt, hvordan børn og forældre har følt sig mistænkeliggjort af sagsbehandlere i Favrskov Kommune og hvordan man tilsyneladende har forsøgt at spare penge på bekostning af familier og børnesager, ved blandt andet at sylte dem hos Ankestyrelsen. Men også fremkommer med det, som familierne opfatter som trusler og ved bevidst at fordreje sagerne i referaterne.

Lokalavisen Favrskov er i besiddelse af flere eksempler på denne metode, men vi kan ikke fortælle om dem i detaljer i offentligheden, da vi dermed vil ligge på kanten af medielovgivningen.

Fra mistænksom til samarbejdende

Det glædelige er, at politikere og flere embedsfolk nu er begyndt på at forsøge at ændre det gamle mønster.

Der er iværksat en række tiltag, blandt andet et samarbejde med Ankestyrelsen, der gennemgår sager fra Favrskov Kommune og løbende giver feedback til sagsbehandlerne.

Derudover har byrådet godkendt en masse nye nedskrevne principper for sagsbehandlingen på området og i det hele taget forsøger man - til en vis grad - at omvende det mistænksomme øje til at blive en samarbejdende øje.

Stadig mange omgjorte sager i Favrskov

De nyeste tal fra 2018, viser at ud af 60 sager omgjorde Ankestyrelsen 42 % af klagesagerne.

Til sammenligning traf Ankestyrelsen afgørelser i 64 sager i 2017, hvor omgørelsesprocenten var på 40 %.

Samtidig har Ankestyrelsen ændret otte afgørelser inden for børne- og familieområdet og hjemvist 16 i 2018, primært fordi sagerne ikke har været tilstrækkeligt belyst, lyder vurderingen fra Børn og Skole.

Niels-Søren Bøgh er formand for Favrskov Børns Rettigheder (FRB, Red.) og var med til at stifte foreningen, fordi han opdagede, at det ikke kun var hans egen familie der kom i klemme i Favrskovs sagsbehandlings-system.

"FBR har valgt at bakke 100% op om de gode initiativer, der er sat i værk fra politisk side, og indgå konstruktiv i dialogmøder m.m. Det er nogle rigtig gode initiativer, som vores politikere har fået sat i værk," siger han.

"Vi har også bemærket, at udvalgsformand Birgit Liin på sidste byrådsmøde (i april, Red.) refererede til dokumentet for rammerne for et godt samarbejde som, at forældrene ”bare” har ønsket det, der betegnes som "god forvaltningsskik”. Man kan så tænke over, hvad der så er udøvet inden dette…?"

Han fortsætter:

"Vi ser at Ankestyrelsens statistikker for området fortsætter med vokse i den gale retning i forhold til hjemviste sager i Favrskov Kommune. Hvorimod at landsgennemsnittet viser, at andre kommuner er ved at komme efter det og at der generelt ses en forbedring på landsplan."

Ankestyrelsens rapport

Helle Støve, chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune, er fortrøstningsfuld, på trods af, at tallene endnu ikke viser, at kommunen er på rette vej.

Hun nævner i en pressemeddelelse en statusrapport som Ankestyrelsen har lavet på børnehandicapområdet.

Politikerne har nemlig, af lidt diffuse årsager, kun valgt at lade Ankestyrelsen kigge på en del af sagsbehandlingen, der kun udgør en brøkdel af samtlige behandlede sager i Børn og Familie.

"Vi er blevet bekræftet i, at det er et komplekst område, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har igangsat dette læringsforløb med Ankestyrelsen, og at medarbejderne har taget så godt imod forløbet. Ankestyrelsen kigger os grundigt efter i sømmene og peger helt håndgribeligt på, hvad vi kan gøre bedre, og samtidig får vi ti undervisningsdage, hvor medarbejderne lærer, hvad de skal gøre anderledes. Derudover får medarbejderne mulighed for at sparre med Ankestyrelsens eksperter."

Vi ændrer løbende

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, siger:

"Hele forløbet er med til at opkvalificere vores medarbejdere på børnehandicapområdet. Det sker med stor grundighed og høj juridisk faglighed fra Ankestyrelsen, så det er de helt rette at samarbejde med. Forvaltningen venter ikke bare på den næste rapport, før de ændrer noget. De justerer løbende i læringsforløbet med Ankestyrelsen, som afsluttes primo 2020. Samtidig er juristen i Børn og Skole mere direkte involveret i afgørelser fra Ankestyrelsen og i genvurderingerne, når borgerne klager. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til også at være dygtige og præcise på dette område, så borgerne bliver behandlet korrekt og får det, de har krav på."

Publiceret 03 June 2019 10:00