På en tur rundt i religionens historie, endte flere i gabestokken. Foto: Morten Sejersen

På en tur rundt i religionens historie, endte flere i gabestokken. Foto: Morten Sejersen

Gabestok og religion:

Kirkedage førte børn tilbage i tiden

3. klasser fra Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup Skolen oplevede kristendommens historie på egen krop

Hinnerup Over to uger har udendørsarealer ved kirkekontoret og kirken i Grundfør været omdannet til en tidsrejse.

Kirkerne i Hinnerup holdt kirkedage, hvor temaet var kristendommens historie i Danmark.

Børnene ble i hver tidsepoke sendt ud på flere poster. Foto: Morten Sejersen

Børnene ble i hver tidsepoke sendt ud på flere poster. Foto: Morten Sejersen

Børnene blev hver morgen klædt ud og sendt ud på en tidsrejse. Første dag til vikingetiden og brydningstiden mellem asatro og kristendom. Anden dag til den tidlige middelalder, hvor børnene skulle være ridderaspiranter for en dag i en tid, med et dualistisk verdenssyn, kampen for det gode, korstog og heksejagt. Tredje dag ankom børnene til reformationstiden og kampen mellem den katolske kirke og Martin Luther om, hvilke veje der fører til frelse.

Vølven og fladbrød

I vikingetiden mødte børnene blandt andet præsten der lærte dem latin, Storbondens træl, den nydøbte kristne kvinde, købmanden der netop var hjemvendt fra en rejse sydpå, store stærke vikinger, der lærte dem at slås, vølven der spåede børnenes fremtid i runer, en musikant der lærte dem en smædevise om den grådige biskop og bondekonerne der bagte fladbrød til dem.

Foto: Morten Sejersen

Foto: Morten Sejersen

I lære hos ridder Valdemar

I middelalderen var børnene ridderaspiranter og stod i lære hos ridder Valdemar på Adelsborg Gods. Her dystede de i ringridning, mødte adelskvinder der lærte dem riddermanerer og at danse, så de kunne begå sig blandt adlen. I kirken lærte præsten børnene at skive trosbekendelsen på latin med fjerpen og blæk. De mødte også bødlen, som satte tyveknægte i gabestokken. Måske mødte børnene også en heks. –Eller også var det bare en klog kone, der lærte dem at lave en salve af urter. Hos fæstebønderne lavede børnene pandekager.

Aflad og bondehær

Under reformationsdagen mødte børnene bl.a. en katolsk afladshandler der fik dem til at gå bodsgang. Fordi Luther mente, at alle børn, uanset stand og køn skulle i skole, havde byen nu fået sin egen skole og en degn. Pavens soldat og bondehæren kæmpede om at hverve børnene og lærte dem at skyde med blide og slås med sværd. Hos nonnen hørte børnene om den forfærdelige pest og de kogte urtesaft. På kroen blev de trakteret med Luthers livret: Pølser og skidtøl.

En gennemført ide

Hele projektet har været et års tid undervejs fra første spæde idé til gennemførelsesfasen. For et år siden begyndte der at boble gode idéer frem hos Sognepræst Eva Pedersen og Kirke- og kulturmedarbejder Marlene Ginge Bach. Herpå fulgte et stort arbejde med at udvikle posterne, hvori der dels var tænkt over de fællesfaglige mål i folkeskolen, undervisningsdifferentiering og forskellige læringsstile og dels var røde tråde gennem troens, kirkens, skolens, kulturens, samfundets, madens, musikkens og dansens udviklingen fra vikingetiden til efter reformationen.

Publiceret 05 June 2019 08:00