Byggeplanerne for Bagergården er ændret fra ét samlet ryk, til flere etaper, fortæller bagermester Jørgen Pedersen bagerst. Forrest står sønnen Anders Pedersen, der i et glidende generationsskifte skal overtage Bagergården. I midten står den yngste søn, Rasmus Pedersen. Foto: Kian Johansen

Byggeplanerne for Bagergården er ændret fra ét samlet ryk, til flere etaper, fortæller bagermester Jørgen Pedersen bagerst. Forrest står sønnen Anders Pedersen, der i et glidende generationsskifte skal overtage Bagergården. I midten står den yngste søn, Rasmus Pedersen. Foto: Kian Johansen

Byggeplaner ændret:

Bagergården tager ombygning i etaper

Inventarfirmaet er sprunget fra, derfor må bagergården i Hinnerup sadle om i byggeplanerne og aflyse ferien

Af
Kian Johansen

Hinnerup For en gangs skyld skulle bagermester Jørgen Pedersen og hele hans stab holde tre ugers sommerferie, mens et inventarfirma skulle stå for indretningen af en ny butik i forbindelse med en planlagt udvidelse af café, køkken og bageri.

"Desværre har firmaet meldt fra på grund af økonomiske årsager. Vi havde aftalt en fuld entreprise og planen var, at vi skulle have brugt tre uger i sommerferien i et samlet ryk på at få indrettet butikken. Den plan er nu ændret til at vi ombygger i etaper," siger en ærgerlig bagermester, der fik meldingen i denne uge.

Ferien er aflyst

"Vi skulle have prøvet for en gangs skyld at holde fri i tre uger i sommeren, det har vi jo aldrig gjort før," siger Jørgen Pedersen.

Han havde ellers varslet ferie til alle sine ansatte i uge 29,30 og 31.

"Men nu holder vi alligevel åbent i de uger, jeg finder personalet til det," forklarer han.

Sådan har mit liv altid været, der kommer altid udfordringer der skal løses, siger han med et smil."

Ombygger i etaper

Bagergårdens planer om at lave ombygningen i et ryk, er nu ændret til at gøre det i etaper.

"Det bliver nok først engang i sensommeren eller efteråret, at vi laver det sidste synlige ryk med den nye butik. Indtil da foregår alle andre ombygninger i etaper, så det kan godt være, at det larmer lidt i butikken en gang imellem," afslører han.

Til den tid er det ikke planen at lukke butikken.

"Nej så finder vi et ledigt lokale, eller lejer en brødvogn," siger Jørgen Pedersen.

Publiceret 19 June 2019 10:00