Dommerparken er det største byggeri i Favrskov Kommunes historie med et budget på 127 millioner kroner. Her skal plejecentrene Skaghøj og Elmehøj rykke ind til november. Foto: Michael Wulff

Dommerparken er det største byggeri i Favrskov Kommunes historie med et budget på 127 millioner kroner. Her skal plejecentrene Skaghøj og Elmehøj rykke ind til november. Foto: Michael Wulff

På tur med dronen: Der bygges og udstykkes i Favrskov

Entreprenørerne har travlt i Favrskov Kommune i denne tid. Vi har sendt dronen ud for at se det hele lidt fra oven.

Af
Michael Wulff

tekst og foto

FAVRSKOV Det er helt umuligt at passere Favrskov Kommune i denne sommer uden at støde på nogle af de mange arbejdsmaskiner, som flytter rundt på jorden eller hejser store elementer op og skaber nye bygninger.

Der er stor aktivitet i hele den store kommune fra Ulstrup i nord, over Thorsø i vest nedover Hammel til Lading i syd og videre mod Søften, Hinnerup, Hadsten og Voldum i øst.

Seks områder udvalgt

Vi har spurgt plan- og byggechef i Favrskov Kommune Henrik H. K. Jensen om et samlet overblik på aktiviteterne.

Dannebrogspladsen i Ulstrup, som den så ud i september 2018. Her skal etableres et friluftcenter. Øverst i højre side skimtes Ulstrup Bro, der også er nyrenoveret.

Dannebrogspladsen i Ulstrup, som den så ud i september 2018. Her skal etableres et friluftcenter. Øverst i højre side skimtes Ulstrup Bro, der også er nyrenoveret.

Begynder vi i den nordlige del af kommunen, Ulstrup, er etableringen af et stort friluftscenter til glæde for de mange Gudenå-turister blandt andre at finde på den omfangsrige liste.

Der har også været en renovering af Ulstrup Bro over Gudenåen, så alle nu kan se kanoer og kajakker, når de passerer. Om aftenen er der lys øverst i rækværket. Det imponerer mange.

Kører vi sydpå kommer vi forbi Thorsø ligger udstykningen på Ridder Munks Vej og skråner ned mod lavtliggende arealer ved Borre Å.

Dommerparken dominerer

Vi sætter kursen mod Hammel lidt længere sydpå.

Her er der gang i det største byggeri i den forholdsvis unge Favrskov Kommunes historie, Dommerparken. Her skal plejecentrene Skaghøj og Elmehøj - der ligger lige i nærheden - flytte ind, når det hele er på plads i november 2019, forventes det.

Hammel har også 21 nye boliger på vej på Nørreport i midtbyen. Herfra kan man spadsere over til Tema-Centret, som i disse dage er igennem den helt store forandring. Her bliver skabt lys og luft, hvilket vi har nævnt i flere artikler de seneste uger.

På Urbakkevej i Hammel åbnede Trygfondens Familiehus i vinter. Her skal pårørende til patienter på Hammel Neurocenter kunne bo, hvis de kommer langvejs fra. HKH Kronprinsesse Mary skulle have deltaget i indvielsen i januar, men blev forhindret. I stedet kom kronprinsessen mandag 17. juni.

Mens kronprinsesse Mary gæstede det nye Trygfondens Familiehus på Urbakkevej i Hammel, passede Kongehusets chauffør Jacob på den fine Audi krone 8. Foto: Michael Wulff

Mens kronprinsesse Mary gæstede det nye Trygfondens Familiehus på Urbakkevej i Hammel, passede Kongehusets chauffør Jacob på den fine Audi krone 8. Foto: Michael Wulff

Endelig opfører Hammel Plast et nyt erhvervsdomicil på Frankrigsvej på 3.542 m2.

Ny vejforbindelse

Længere sydpå kører man af nyasfalterede landeveje gennem Frijsenborg-skovene, indtil man når Hinnerup, hvor et nyt sundhedshus blev indviet på Herredsvej tidligere på året.

Der har også været heftig aktivitet i et område, der normalt ikke har været farbar i bil. En helt ny vejforbindelse via en bro over Rønbækken er ved at blive færdiggjort. Den forventes ibrugtaget i det tidlige 2020.

Hinnerup og Søften bliver nu bundet sammen af en helt ny vej og bro over Rønbækken. Broen er allerede åben for gående trafik.

Hinnerup og Søften bliver nu bundet sammen af en helt ny vej og bro over Rønbækken. Broen er allerede åben for gående trafik.

Haldum ved Hinnerup har fået denne udstykning på Haldumgårdsvej. I baggrunden Haldum Kirke.

Haldum ved Hinnerup har fået denne udstykning på Haldumgårdsvej. I baggrunden Haldum Kirke.

Vejen fører så direkte fra Engelbjerggård i Hinnerup til Søften, hvor en stor ny Rema 1000-butik blev indviet i maj måned.

Vi kører mod E45 og Aarhus Nord-hængslet og passerer industriområdet Omega, Rho og Delta, hvor adskillige virksomheder udvider eller bygger helt nyt.

Lading Sø i baggrunden er kulisse for denne kommunale udstykning på Sydmarken i Lading.

Lading Sø i baggrunden er kulisse for denne kommunale udstykning på Sydmarken i Lading.

Sundhedcenter Hadsten

Nordpå af Nordjyske Motorvej til frakørsel 44 Hadsten, hvor der er få kilometer indtil den nye, kommunale brandstation på Ginneruplundvej.

Inden længe vil Favrskov Kommunes administrationsbygning også blive invaderet af håndværkere, når bygningen på Vesselbjergvej skal udvides og ombygges.

Lige i nærheden på Østergade bliver Hadsten Centret indrettet til sundhedscenter.

Flegebakken i Hadsten er også en af de nye kommumale udstykninger. Her bliver man nabo til den helt nye brandstation.

Flegebakken i Hadsten er også en af de nye kommumale udstykninger. Her bliver man nabo til den helt nye brandstation.

Publiceret 20 June 2019 11:00