De fleste af pengene til et åbad i Ulstrup skal borgerne skaffe selv, mener Favrskov Kommune og politikerne. Arkivfoto: Michael Wulff

De fleste af pengene til et åbad i Ulstrup skal borgerne skaffe selv, mener Favrskov Kommune og politikerne. Arkivfoto: Michael Wulff

Plan for åbad i Ulstrup er klar - pengene mangler

En forundersøgelse viser, at Ulstrups borgere godt kan få et åbad ved Gudenåen. Den endelig finansiering mangler dog, så nu skal byen finde 4,35 mio. kr., før byrådet i Favrskov Kommune kan gå videre med planerne

Af
Martin Haahr Lund

JP Aarhus

Ulstrup På Dannebrogspladsen - også kendt som den gamle cirkusplads - lige ved Gudenåen i Ulstrup, som Favrskov Kommune er godt i gang med at gøre til et attraktivt område, har de allerede gennemført den første del med bl.a. shelters, udeskole, ophalerplads for både, legeplads, fiskeplads, bålsted og en rekreativisering af et regnvandsbassin.

Og nu har den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI så fremlagt den forundersøgelse, der skulle klarlægge muligheden for at etablere et åbad på samme sted.

Projektet med et åbad indbefatter et i alt 400 kvm stort bassin, der er inddelt i et børnebassin på 55 kvm, et juniorbassin på 70kvm og et 275 kvm stort svømmebassin. I sammenhæng med de tre bassiner beskriver planen desuden, at der i træ opføres broer, siddetrin, trapper og ramper til bl.a. handicappede på i alt 155 kvm.

Konklusionen af den fyldige rapport, der har undersøgt alt lige fra strømforhold til sikkerhed og driftsøkonomi, er, at det bare er at komme i gang med projektet.

Forundersøgelsen konkluderer, at det er muligt at etablere et åbad på Dannebrogspladsen for et estimeret beløb på 5,6 mio. kr. Og den årlige drift anslås til at blive 240.000 kr.

Uklar finansiering

Det, der nu skal tages stilling til i Favrskov Kommune, er økonomien.

I kommunens budget 2019-22 er der afsat 1,25 mio. til en delvis finansiering af et eventuelt åbad i Ulstrup. I forbindelse med budget 2019-22 blev det dog aftalt, at hvis en forundersøgelse viser muligheden for et åbad, så afsættes yderligere et kommunalt medfinansieringsbeløb til formålet i 2019. I dette ekstra beløb ligger dog tanken, at det i udgangspunktet skal være for at skaffe yderligere, eksterne penge fra fonde og puljer.

Lige nu ligger projektet i kommunens teknik- og kulturudvalg, som vil præsentere forundersøgelsens resultater for borgerne i Ulstrup. De interesserede borgere har så tid at vurdere mulighederne for at rejse de nødvendige ekstra midler på 4,35 mio. kr. til åbadets endelige realisering.

Men det kan måske godt trække ud med de nye faciliteter ved Gudenåen.

"Jeg lidt overrasket for at sige det mildt, at det er os, der skal finde så mange penge. Det er meget at spille bolden over til os, når vi kun er syv mennesker i en frivillig forening, der indtil nu har nøjedes med at drive julebelysning. For vi er ikke specialister i fundraising, så der har vi brug for at spille sammen med kommunen," siger Anne-Mette Kirkegaard, der er formand for Ulstrup Fællesråd.

Hun understreger dog, at de rigtig gerne vil have åbadet. For det kan være med til at holde Ulstrup og området attraktivt. Men siger så også, at hun håber, at kommunen stadig vil se det som en del af dens strategi- og strukturplan om at gøre Favrskovs vestlige del til et oplevelsesområde.

"Vi så gør, hvad vi kan for at bakke op om planen. Men det vil være at skrive historien om at sige, at det er sket på lokalbefolkningens ønske – så er det i hvert fald sket på de lokale politikeres initiativ. Men vi vil gerne skrive under på de der fondsansøgninger. Og jeg har da også en ide om, hvor man kan finde nogle hundredetusind kroner, men 4,5 mio. kr. er meget."

Borgere på egne ben

Formanden for Favrskov Kommunes teknik- og miljøudvalg fastholder dog, at det nu er borgerne, der skal hjælpe åbadet videre.

"Det er skægt, at når pengene skal findes, og det hårde arbejde skal laves, så er det fint nok med kommunen," siger Anders G. Christensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ifølge ham er det netop et borgerønske og en stor opbakning til helhedsplanen for Dannebrogspladsen og trækstierne i området, der nu er udvidet med en plan for et åbad. Og det er ikke et ønske, der er sprunget ud af kommunen, men den proces, der var for pladsen.

"Tilgangen fra byrådets side var, at når mulighederne var belyst, så var det op til fællesrådet og lokale interesser at drive processen frem med at finde restfinansieringen. Så når vi havde lavet grundlaget, kunne man så træde op på det og søge fonde om penge. Det er jo ikke noget, forvaltningen bare skriver, fordi de synes, det kunne være fint på den måde."

Til gengæld mener Anders G. Christensen ikke nødvendigvis, at det er fællesrådet alene, der skal rejse pengene. Et forslag kunne være at kalde sammen til et møde i Ulstrup og spørge efter hjælp. Og hvis nogle af de store fonde kan se et potentiale på baggrund af det gennemarbejdede materiale omkring en etablering af et åbad, så kan borgerne være godt på vej.

"Jeg tror ikke, at det er noget, byrådet alene kommer til at drive frem. Det har der i hvert fald ikke tidligere været kutyme for i forhold til andre, lignende fritidsaktiviteter. Hvis vi skal løfte det hele, så bliver der ikke så meget. Og det er at sige det, som det er," slutter han.

Hvis og når det lykkes for kommunens borgere at rejse tilstrækkelig medfinansiering, vil byrådet i Favrskov tage stilling til håndtering af den fremtidige drift af åbadet. Og derefter skal projektet i udbud, der skal foretages supplerende undersøgelser og indhentes myndighedstilladelser.

Publiceret 20 June 2019 11:34