Spørgelysten var stor under informationsmødet, som Banedanmark og Favrskov Kommune holdt mandag eftermiddag i Sløjfen i Hadsten. Foto: Kian Johansen

Spørgelysten var stor under informationsmødet, som Banedanmark og Favrskov Kommune holdt mandag eftermiddag i Sløjfen i Hadsten. Foto: Kian Johansen

Landsbybeboere:

Baneprojekter og broer deler byerne i to

Beboere i Lerbjerg bekymrede for, at bro i stedet for overskæring, deler byen i to dele.

Af
Kian Johansen

Baneprojekter Omkring 230 personer var dukket op til Banedanmarks informationsmøde i Sløjfen i Hadsten for at høre om alle de projekter der kommer til at foregå omkring jernbanestrækningen gennem Favrskov i de kommende år.

Den mest beroligende nyhed var budskabet om, at Banedanmark nu regner med at broen ved Skanderborgvej skal spærres mellem 4-6 uger. Indtil nu har det forlydt, at det var ved at blive forhandlet om, og ellers ville lukningen vare i månedsvis, helt op til seks måneder.

"Vi arbejder med en stålkonstruktion i det midterste fag, det vil være smallere end betondækket og dermed opnår vi nok frihøjde til togene," forklarede projektleder for arealer ved Banedanmark, Gitte Holst Nielsen.

Omkring 220 personer var dukket op for at høre om Banedanmarks mange projekter de kommende år. Foto Kian Johansen

Omkring 220 personer var dukket op for at høre om Banedanmarks mange projekter de kommende år. Foto Kian Johansen

Ni embedsfolk deltog

Hun guidede de fremmødte igennem en gennemgang af alle projekterne og tog til slut imod spørgsmål fra alle de fremmødte.

Det var især beboere fra Lerbjerg, Haarvad, Bidstrup og Laurbjerg der stillede flest spørgsmål til de seks fremmødte ingeniører og projektledere fra Banedanmark, da mødet også var arrangeret i samarbejde med Favrskov Kommune, var der tre ansatte fra Trafik og Veje med, herunder chefen for Trafik og Veje, Claus Vind.

Fra Hadsten Handel kom der kun et enkelt spørgsmål fra formand Hans Peder Hansen, der ville høre hvornår på året, at man planlagde at lukke broen for færdsel. Men resten af de handlende var jo heller ikke til stede, da mødet foregik mellem kl. 16-18.

Svaret lød, at langt de fleste projekter i 2021 ville starte omkring påske og frem til efteråret 2021.

Adskilte byer

Indtrykket af mødet er mangeartet.

Beboere fra Lerbjerg udtrykte bekymring over, at en bro ville dele byen i to og at man risikerede at legekammerater og beboere på begge sider ikke kunne være sammen. Der blev talt om en ny stiføring op til broen i nordlig side for de bløde trafikanter, med en rampe, så en barnevogn kunne køre over.

Gamle skitser

En af de mest frustrerende anker fra de fremmødte var de gamle skitser der blev præsenteret. For i flere tilfælde var der påpeget nye løsninger, som Banedanmark også bedyrede ville komme i spil. Der var ikke nået at få lavet nye tegninger, men de nye løsninger ville blive pointeret, når besigtigelsen og en kommende ekspropriation finder sted, forklarede Gitte Holst Nielsen, der dog ikke kunne florklare, hvordan de nye løsninger helt konkret ville komme til at se ud.

Fastlåste tanker

Flere fra Bidstrup-området undrede sig over, at man ikke havde valgt en helt ny linjeføring for vejen, i stedet for at forlægge en ny bro få meter fra den nuværende baneoverskæring.

Her lød det lakoniske svar, at den løsning ikke var indtænkt og undersøgt i VVM-undersøgelsen, så derfor var det ikke en mulighed.

Publiceret 25 June 2019 10:33