Hammel Fjernvarme vil anskaffe sig en absorptionsvarmepumpe til en pris på 4,5 millioner og dermed spare brændsel, penge og CO2. Arkivfoto: Michael Wulff

Hammel Fjernvarme vil anskaffe sig en absorptionsvarmepumpe til en pris på 4,5 millioner og dermed spare brændsel, penge og CO2. Arkivfoto: Michael Wulff

Projekt:

Ny varmepumpe skal spare penge og brændsel i Hammel

Hammel Fjernvarme vil bygge Absorptionsvarmepumpe på eksisterende fliskedel og dermed spare brændsel og få samme varmeeffekt.

Af
Kian Johansen

Varme En såkaldt absorptionsvarmepumpe til en pris på 4,5 millioner kroner står øverst på indkøbslisten hos Hammel Fjernvarme.

Hvis den etableres, forventer man at kunne at kunne øge virkningsgraden op til 110,3 procent for den fliskedel, som man vil montere den nye pumpe på.

Dermed vil Hammel Fjernvarme kunne opnå en øget effektivitet på det eksisterende anlæg og dermed et mindre forbrug af brændsler til produktion af den samme mængde varme.

Og det betyder på sigt at hvis alt flasker sig, så så får forbrugerne hos Hammel Fjernvarme lavere varmepriser.

Den selskabsøkonomiske beregning fra rådgivningsfirmaet NIRAS, som Hammel Fjernvarme har fået til at regne på projektet viser, at der vil være en årlig besparelse på brændselsindkøb på cirka 780.000 kroner om året.

Ved en investering på 4,5 millioner kroner vil der være en simpel tilbagebetalingstid på 5,8 år, lyder buddet.

Må vi låne?

Derfor har Hammel Fjernvarme anmodet om et lån og spurgt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om lov.

Det skal de nikke ja til under deres første møde her umiddelbart efter ferien.

Og alt tyder på, at det er en formssag.

"På baggrund af oplysningerne i projektforslaget vurderer Teknik og Kultur, at projektet både er samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt," lyder forvaltningens vurdering.

Mindre Co2 udledning

Størstedelen af varmeproduktionen hos Hammel Fjernvarme er forbrænding af industri- og husholdningsaffald suppleret med afbrænding af træflis i varmeværkets biomasseanlæg. Derudover anvendes naturgas og olie til spids- og reservelastproduktion.

Hvis projektet gennemføres, vil den samlede CO2-udledning fra Hammel Fjernvarme blive reduceret med i alt 291 tons CO2, set over 20 år, svarende til en reduktion på godt 9 procent.

Hammel Fjernvarme fusionerede i 2014 med varmeværkerne i bl.a. Gjern og Fårvang. Projektforslaget har derfor også været sendt i høring ved Silkeborg Kommune, her har nabokommunen meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Publiceret 03 August 2019 10:00