En ny forening i Favrskov skal forbedre kvaliteten af vandet i kommunen. Det kommer til at betyde, at du som forbruger betaler 2 kroner mere pr. kubikmeter fra 2020 og 12 år frem. Foto: Kian Johansen

En ny forening i Favrskov skal forbedre kvaliteten af vandet i kommunen. Det kommer til at betyde, at du som forbruger betaler 2 kroner mere pr. kubikmeter fra 2020 og 12 år frem. Foto: Kian Johansen

Vandtortur:

Små vandværker vil ikke druknes i stor forening

Ædelt formål om at sikre vandkvaliteten i Favrskov Kommune betyder, at alle vandværker skal indmeldes 'frivilligt' i ny forening. Det er der fire mindre vandværker der ikke vil.

Af
Kian Johansen

Vandkvalitet Alt tyder på, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på torsdag kommer til at bede byrådet om at give fire mindre vandværker et påbud om at melde sig ind i en frivillig forening.

En forening som byrådet selv har besluttet, skal være frivillig at melde sig ind i - i første omgang. Men efterfølgende har besluttet, at man kan tvinges ind i, hvis man henviser til Vandforsyningsloven.

Ny forening

Vandsamarbejdet er en ny forening for alle almene vandværker i Favrskov Kommune, som blev stiftet i maj. Formand blev Ole Leegård fra Farre Mark Vandværk. Kort fortalt, vil man sikre bedre vandkvalitet og sikre grundvandet ved at lade forbrugerne betale 2 kroner mere pr. kubikmeter vand de næste 12 år og derefter bruge de godt 50 millioner kroner på blandt andet skovrejsning, informationskampagner og ved at kompensere landmænd for det tab, der vil være ved at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealer omkring drikkevandsboringer.

Vil ikke være med

Men hverken Granslev Vandværk, Haurum Vandværk, Hvorslev Vandværk eller Sandby Vandværk har lyst til at være med.

I juni 2019 havde 26 ud af 47 vandværker meldt sig frivilligt. De resterende 17 vandværker har tilkendegivet, at de gerne vil være med.

"Pengene skal bruges der hvor man får mest vand for pengene. Og her får vi små vandværker ikke noget ud af det. Vi føler det er lusket igennem," siger formand for Granslev Vandværk, Bjarne Nielsen.

Derfor mener vandværket ikke, at deres forbrugere får noget ud af samarbejdet.

Hvorslev Vandværk har endda været gennem en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev stemt nej tak, mens Haurum Vandværk mener, at de har en god vandkvalitet, og at der ikke er brug for at indgå i et Vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse. Bestyrelsen mener, at det er en stor opgave at drive et vandværk, og at Vandsamarbejdet er en ekstra byrde.

Sandby Vandværk har ikke meldt sig ind i Vandsamarbejdet, da de forventer at fusionere med et andet vandværk, lyder det i dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde på torsdag.

Se punktet til mødet her

Fremtidig forebyggelse

"Det nytter ikke først at investere i en brandalarm, når det brænder," siger udvalgsformanden for Teknik- og Miljø, Anders G. Christensen.

"Vi ved der skal gøres en indsats for at beskytte grundvandet og den indsats varer mange år. Kravene til vandværkerne bliver ikke mindre de kommende år, og her er vandsamarbejdet en mulighed for at få hjælp og viden og penge til indsatser," påpeger han.

"De fire vandværker bør ikke påtage sig en her og nu betragtning, men burde se det i lyset af mange års vandbeskyttelse" lyder det fra Anders G. Christensen.

Publiceret 06 August 2019 10:00