Debat:

Socialdemokratisk minister trækker stikket på Favrskov-skoles frihedsprojekt

Birgit Liin (V), byrådsmedlem i Favrskov, formand for Børne- og Skoleudvalget

Debat Den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), havde knapt sat sig i ministerstolen, før hun som én af sine allerførste gerninger valgte at stoppe frihedsforsøget for folkeskolerne og dermed Favrskov Kommunes ansøgning om at få Østervangskolen i Hadsten med i projektet. Det var et forsøg, som den tidligere undervisningsminister, Merete Riisager (LA), havde sat i gang, og Østervangskolen havde ønsket at deltage i forsøget.

Et enigt byråd bakkede op om en meget udførlig og gennemarbejdet ansøgning fra skolen om at blive frigjort fra en lang række statslige og kommunale krav, som hæmmer muligheden for at arbejde med kerneopgaven. Skolen ønskede blandt andet at blive frigjort fra krav vedrørende skoledagens længde og den understøttende undervisning og sigtede mod at ”flytte fokus fra et ensidigt præsterende menneskesyn til nysgerrighed på eleven som helt menneske, der udvikler sig og dannes i fællesskaber med plads til og accept af større grad af forskellighed, end lovgivning og rammer tillader i dag.”

Personligt glædede jeg mig til at følge, hvordan skolen med færre bindinger og større faglig frihed kunne udvikle sig i overensstemmelse med den nye børne- og ungepolitik, som byrådet netop har vedtaget – men som Pernille Rosenkrantz-Theil udtalte ved sin tiltræden: ”I skal kunne mærke, at Danmark har fået en socialdemokratisk undervisningsminister.”

Jo tak, det har vi allerede mærket, og det er jeg ked af.

Publiceret 09 August 2019 08:45