Præst i Hinnerup, Eva Pedersen, bliver leder af det nye akademi, der sender fem teologi-studerende ud i præstens virkelighed.

Præst i Hinnerup, Eva Pedersen, bliver leder af det nye akademi, der sender fem teologi-studerende ud i præstens virkelighed.

Akademi åbner i Favrskov:

Fem teologi-studerende kommer ud i præsternes virkelighed

Favrskov skriver kirkehistorie, når Akademi for Præstekadetter går i luften

Af
Kian Johansen

Favrskov Du vil snart kunne møde fem teologi-studerende rundt om i Favrskovs kirker og sognegårde.

De skal prøve kræfter med virkelighedens præstegerning i et nyt akademi, der har base i Favrskov.

Man har valgt at kalde dem præstekadetter.

”Akademi for Præstekadetter er med til at skrive kirkehistorie. Det er første gang, at der er indført en ordning i folkekirken, hvor et provsti kan tilbyde faglige lønnede studiejobs på akademikeroverenskomst til teologistuderende i en længere ansættelsesperiode”, lyder det fra biskop Henrik Wigh-Poulsen i en pressemeddelelse.

En af idefolkene bag det Præsteakademi er Provst Anders Bonde.

En af idefolkene bag det Præsteakademi er Provst Anders Bonde.

Akademiet bygger bro

”Formålet med Akademi for Præstekadetter er at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet, så folkekirken i højere grad kan tiltrække og fastholde præster”, fortæller provst Anders Bonde, der er en af idefolkene bag akademiet.

Populært tiltag

Der har været rift om de fem pladser på akademiet.

”En stor det af de kandidatstuderende på Aarhus Universitet har søgt stillingerne. Det tyder på, at vi med de faglige studiejobs rammer noget de teologistuderende efterspørger – nemlig indsigt i præsteembedet og praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken," fortæller Eva Pedersen fra Kirken i Hinnerup, der er ansat som leder af Akademi for Præstekadetter.

Som præstekadet kommer man i nærkontakt med de arbejdsopgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst.

Det betyder, at man allerede som studerende får en unik mulighed for at opøve kompetencer i grundlæggende præsteopgaver – det kan være at skrive og holde prædiken, at tilrettelægge og afholde gudstjenester og konfirmandundervisning.

Svært at få erfaring

I Eva Pedersens første uge som præst havde hun én begravelse, én gudstjeneste, to hold konfirmander og et menighedsrådsmøde. Ingen af delene havde hun prøvet før, fortæller hun til Folkekirken.dk

"Det var en stejl læringskurve. Det var de første par år i det hele taget. Faktisk husker jeg det som angstprovokerende - særligt når det, man skal lære, mens man gør det, er at undervise 28 konfirmander eller begrave et elsket menneske," siger Eva Pedersen.

De teologistuderende har indtil på onsdag faktisk ikke haft mulighed for at møde den præste-virkelighed der findes ude i menighederne.

Studiet er nemlig ikke kun rettet mod at blive præst og derfor har der aldrig været en 'praktikperiode' for kommende præster.

Onsdag 21 august åbner Akademi for Præstekadetter i Favrskov provsti med en festgudstjeneste kl. 17.00 i Nr. Galten kirke, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen prædiker.

Provstiets menighedsråd er inviteret og præsterne deltager i ornat.

FAKTA

Om Akademi for Præstekadetter

  • Favrskov Provsti er initiativtager til projektet og står sammen med Aarhus Stift bag Akademi for Præstekadetter. Projektet løber som forsøg i perioden 2019-21.
  • Evaluering sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter.
  • Ansættelser sker på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening.
  • Fem præstekadetter er ansat fra august 2019 i en periode af maks to år med et lønnet ugentligt timetal på ca. 10 timer.
  • Det er et krav at kadetterne, at de har en bachelorgrad i teologi og er aktive på den teologiske kandidatuddannelse.
  • Akademi for Præstekadetter holder til i Hadsten. I akademiet bliver præstekadetterne klædt på til arbejdsopgaverne i menighederne under ledelse af akademileder, sognepræst Eva Pedersen, der er frikøbt 25% til formålet og provstiets projektmedarbejder Anne Dorte Nørby.

Publiceret 19 August 2019 10:00