Debat:

De fem regioner skal tvinges til samarbejde

Christian Møller-Nielsen (V) Landsbækvej 90A 8450 Hammel regionsrådsmedlem

Debat De fem danske regioners sundhedssamarbejde er på flere områder utilstrækkelig og modarbejder målsætningen om en ensartet høj faglig kvalitet til patienterne i hele Danmark. Stærke regionale lokalpolitiske interesser kombineret med manglende respekt for Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer overtrumfer flere gange løsninger for den bedste patientbehandling.

Det seneste eksempel for utilstrækkeligt samarbejde mellem regionerne er det forskellige niveau for udredning af kvinder med mistanke om brystkræft. Langt hovedparten af kvinderne udredes efter nationale standarder, men faglig uenighed mellem kræftlæger giver et uensartet udredningsprogram i regionerne. Det er uacceptabelt, og regeringen bør sikre, at alle patienter i Danmark tilbydes samme høje udredningsniveau ved mistanke om kræftsygdom.

Det klassiske eksempel for forskellighed på IT-området er hospitalernes livsvigtige elektroniske patientjournaler (EPJ). EPJ har udviklet sig i forskellige retninger i de tidligere amter og senest i de fem regioner.

Det tidligere Aarhus Amt og efterfølgende Region Midtjylland udviklede gennem mere end ti år en velfungerende elektronisk patientjournal i samarbejde med Aarhus-firmaet Systematic. Systemet kaldes Midt-EPJ.

Region Hovedstaden fravalgte bevist denne løsning og investerer i stedet mere end en milliard kroner i Sundhedsplatformen, som nu i tre år har været præget af forsinkelser og driftsproblemer. Danmark står fortsat med flere forskellige elektroniske patientjournaler på forskelligt udviklingsniveau, og det er ganske enkelt tåbeligt. Regeringen bør diktere, at alle regioner bruger Midt-EPJ.

Et eksempel på utilstrækkeligt fagligt samarbejde mellem regionerne til ugunst for patienterne er behandling af svær hjerneskade. For at sikre den bedste behandling har det i årevis via Sundhedsstyrelsen været besluttet, at den højtspecialiserede neurorehabilitering kun foretages to steder i Danmark. For de tre regioner i Jylland og Fyn er behandlingen samlet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som er internationalt fagligt anerkendt. Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbageholder af tilsyneladende økonomiske årsager svært hjerneskadede patienter i eget hospitalsregi frem for som aftalt at henvise til Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Det er ikke værdigt for et samarbejdende sundhedsvæsen i Danmark. Regeringen bør diktere, at alle regioner altid følger de af Sundhedsstyrelsen udarbejdede nationale faglige retningslinjer.

Regionerne har faktisk på en lang række områder haft succes med at løse nye faglige opgaver og at levere effektiv drift indenfor de budgetrammer, som folketinget beslutter. Desværre er der dog stadig usaglige uoverensstemmelser mellem regionerne, som både er udgiftsdrivende og modarbejder national ensartet faglig kvalitet. De foregående regeringer har blandt andet via de årlige forhandlinger med regionerne bidraget til langt bedre patientbehandling. Den nødvendige prioritering og yderligere kvalitetsforbedring i de kommende år kræver, at den socialdemokratiske regering nu stiller krav til regionerne om et langt mere forpligtende indbyrdes samarbejde.

Publiceret 19 August 2019 05:45