Midtbyplanen har indikeret hvor der kan bygges i op til otte etager (lilla). Fem etager er markeret med brun og fire etager er markeret med rød. (Den sorte farve på hjørnet af Vesselbjergvej og Randersvej er nu ændret til brun). Se billedet i større format på www.favrskov.lokalavisen.dk Grafik: Favrskov Kommune, Hadsten Midtbyplan

Midtbyplanen har indikeret hvor der kan bygges i op til otte etager (lilla). Fem etager er markeret med brun og fire etager er markeret med rød. (Den sorte farve på hjørnet af Vesselbjergvej og Randersvej er nu ændret til brun). Se billedet i større format på www.favrskov.lokalavisen.dk Grafik: Favrskov Kommune, Hadsten Midtbyplan

310 underskrifter:

Midtbyplan gav kun få ændringer efter høringsfasen

Over 300 underskrifter og 52 høringssvar ændrede ikke meget på midtbyplanen i Hadsten. Men en mulig gangtunnel under banen og en etage mindre blev det til

Hadsten Fem ændringer og en præcisering blev det til, efter at politikerne i Favrskov Kommunes Planudvalg havde tygget embedsfolkenes gennemgang af høringssvar igennem angående midtbyplanen i Hadsten.

Der var 134 underskrifter mod at bygge i 4-5 etager på Kirkevej 8 (den tidligere Realskole, Red.) og 176 underskrivere mod at bygge i op til seks etager på Vesselbjergvej 1-3 (Hjørnet af Vesselbjergvej og Randersvej, Red.).

Det skal nævnes, at nogle af underskrifterne ikke stammer fra naboer eller kommende naboer, men også fra folk fra andre postnumre.

Favrskov Kommune har modtaget i alt 52 høringssvar og 72 postkort samt tre kortbilag til postkort.

De går en etage ned på Vesselbjergvej

Og mens førstnævnte gruppe af naboer ikke fik meget ud af deres høringssvar, så må der nu maksimalt bygges fem etager på Vesselbjergvej 1-3.

"Vi har forsøgt at gøre byggeriet så lidt indgribende som muligt for beboerne i området. Derfor skal der blandt andet være et kig imellem de to bygninger der skal opføres, og der skal lægges vægt på at byggeriet via materialevalg og udformning skal tilpasses det omkringliggende område" forklarer Erling Kvist Andersen (S), formand for Planudvalget.

134 underskrifter får ikke højden på Kirkevej ned

"Vi har været i, og er i dialog med beboerne omkring Kirkevej 8, og her er en del af naboernes forslag allerede taget til indtægt, så der har vi ikke ændret så meget i midtbyplanen," fortæller formanden for Planudvalget.

"Vi har i udbuddet sikret os, at der er den vejadgang beboerne ønsker, vi bevarer en del af træerne på grunden, og så må grunden også bruges af andre i området. Lige for tiden er der dog ikke nogen aktuelle projekter på vej,” siger Erling Kvist Andersen.

Skovvej lukkes måske

"Ved den gamle brandstation, har vi rykket placeringen af byggeriet en smule og så er der overvejelser om muligvis at lukke bunden af Skovvej for kørsel ud mod Vesselbjergvej," siger Erling Kvist Andersen om den del af ændringerne.

Ændringer er der ikke medtaget i spørgsmålet om byggeri i Lilleåparken, selvom en del har stillet spørgsmålstegn ved om man så ikke skaber et 'privat' område, der er offentligt tilgængeligt, men hvor folk ikke kommer.

"Vi har placeret et muligt byggeri i et hjørne, hvor der i forvejen ikke er så meget aktivitet," lyder forklaringen.

Tunnel under banen

Til gengæld er der lyttet til forslag fra blandt andet Hadsten Handel, der foreslår at man skriver en mulig gangtunnel ind i midtbyplanen. Den skal kunne placeres på Banedanmarks nuværende grund og nå over på arealet lige efter det gamle posthus, tæt på Bøgevej.

"Vi regner med, at den kan etableres samtidig med elektrificeringen, så det ikke giver gener under anlæggelsen," afslører Erling Kvist. Tunnnelen vil i givet fald føre lige over i området mellem banen og Sløjfen, hvor man gerne vil anlægge pendlerpladser øst for Skanderborgvej, det er også et borgerforslag.

"Når Kollerup Enge-projektet er færdigt, vil der også være attraktive stier i området og dermed åbner vi også op for at folk fra den nordlige del af Hadsten nemmere kan opleve det nye naturområde."

Hvorfor ikke etablere en biltunnel i stedet for kun en gangtunnel?

"Den ide er vi ikke stødt på, men hvor skulle trafikken så ledes hen, ad Bøgevej? Jeg tror ikke så lille en vej ville kunne bære sådan en trafik," lyder svaret.

Intet er sikkert endnu

"Vi har lavet midtbyplanen så vi i fremtiden undgår at det bliver tilfældigt, hvor der bygges og hvilke løsninger der vælges. Vi har udvalgt nogle retningslinjer og mange steder valgt den vej, udviklingen i Hadsten skal gå," understreger udvalgsformanden.

"De her muligheder skal jo tages op af mulige bygherrer og er altså ikke noget der sker lige nu og her. Der er tale om mange års udvikling. Og hvis der skal bygges, så skal der udarbejdes lokalplaner, hvor der bliver høringer om de enkelte projekter og hvor folk får mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer."

Publiceret 10 September 2019 10:00