Debat:

Tilskud til pasning af egne børn ikke en kommunal kerneopgave

Rikke Randrup Skåning (S), Medlem af byrådet

debat I øjeblikket kan man bl.a. i Lokalavisen Favrskov læse en række debatindlæg vedrørende mulighed for, at kommunen kan give økonomisk støtte til familier for at passe deres børn i eget hjem.

Forslaget blev behandlet politisk i foråret 2018. Vi i Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF stemte imod, og dermed faldt forslaget.

Socialdemokratiet har ikke ændret holdning i denne sag. Vi anser det ikke som en kommunal kerneopgave at give økonomisk støtte til velfungerende familier, der ønsker at forlænge tiden hjemme efter barselsperioden med sit eget barn.

Vi har stor forståelse for, at det for nogle familier er den prioritering, man for en periode i sit liv ønsker at gøre - af mange gode årsager.

Socialdemokratiet mener, det er et valg og en prioritering, man må gøre i sin egen familie. For eksempel vælger nogle familier, at den ene forælder går ned i arbejdstid, andre spreder tiden fra barsel ud over flere måneder for en roligere start i dagtilbud - og andre vælger, at den ene forælder går hjemme i en periode, hvor børnene er små.

Socialdemokratiet anser det for en kommunal kerneopgave at sørge for velfungerende dagtilbud og skoler for alle børn. Derfor har vi i Favrskov løbende prioriteret ekstra midler til området, så vi i dag er meget tæt på de minimumsnormeringer, Danmarks nye regering har forpligtet sig på at arbejde for de kommende år.

Socialdemokratiet anser det også for en kommunal kerneopgave at give den nødvendige støtte til alvorligt syge, udsatte og sårbare børn og unge, hvor udviklingen er truet, og hvor det eneste rigtige for det pågældende barn er at være hjemme ved far eller mor i en kritisk periode i barnets liv.

I Socialdemokratiet er prioriteringen klar i forhold til de midler, Favrskov kommune har til rådighed, og som vi ønsker, skal komme flest børn og unge til gode:

- Kvalitet i dagtilbud og skoler for alle uanset social og økonomisk baggrund.

- Støtte og indsats til børn og unge, som er særligt udsatte, sårbare eller med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Vi oplever i disse år et massivt pres på det specialiserede socialområde, vores psykiatri- og ældreområde.

Det viser de igangværende budgetforhandlinger og blandt andet derfor finder vi det ikke aktuelt at give mulighed for, at alle familier kan få økonomisk bidrag til at passe eget barn hjemme.

Den prioritering mener Socialdemokratiet, man skal gøre ud fra personlige og familiære overvejelser og behov.

Publiceret 11 September 2019 15:44