Debat:

Der blæser nye vinde

Astrid Dyrborg, Kildevangen 3, 8382 Hinnerup

Debat Det handler om tilskud til pasning af egne børn. Det skurrer i nogles ører, men sandheden er, at alle, der får deres barn passet i institution, eller af andre, får et tilskud fra kommunen.

Det får man bare ikke som forældre, hvis man vælger at bruge et par år på selv at passe sine børn, mens de er helt små.

Men borgmester Nils Borring (S) er imod. Ligesom han var imod, da byrådet sidst behandlede spørgsmålet for halvandet år siden. Han mener ikke, at ”at der er ret meget nyt i sagen”.

Men der har han vist overset et par ting. Dels har hele Danmark fået en socialdemokratisk regering med en statsminister, der kalder sig ”børnenes statsminister”. Hvis man vil være det, må man se på børnenes, også de allermindste børns, behov. Jeg tror ikke, det er de mindste børns behov at være sammen med andre end forældrene i dagligdagen.

Det handler mere om økonomi og arbejdsmarkedets vilkår osv. Derudover har andre kommuner med en socialdemokratisk borgmester indført tilskuddet. I Horsens har forvaltningen vurderet, at ordningen kan være udgiftsneutral, så det er ikke en ”økonomisk byrde”.

Og endelig førte forårets dokumentarer, ”Hvem passer vores børn” og ”Daginstitutionerne bag facaden” stor polemik med sig. Medierne fik øjnene op for en bid af en virkelighed, man ikke kendte til, hvilket førte til, at mange forældre ændrede holdning.

I Frederiksberg Kommune, der tilbyder tilskud til pasning af eget barn, melder de om 3-4 nye ansøgere til ordningen hver uge. Så noget er der da sket, og jeg synes, at borgmesteren måske bør gentænke sit synspunkt og være lidt åben for de nye vinde.

Publiceret 15 September 2019 14:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus