Ifølge ejerens foreløbige planer skal den røde gård tæt på gadekæret rives ned og der skal opbygges nye bygninger i en firelænget konstruktion. Tre parceller langs og bag ved naboen til fårefolden (ved containeren) skal udstykkes, for at få råd til de andre byggeplaner. Dronefoto: Michael Wulff

Ifølge ejerens foreløbige planer skal den røde gård tæt på gadekæret rives ned og der skal opbygges nye bygninger i en firelænget konstruktion. Tre parceller langs og bag ved naboen til fårefolden (ved containeren) skal udstykkes, for at få råd til de andre byggeplaner. Dronefoto: Michael Wulff

Ejer:

"Det bliver ikke så voldsomt endda"

Martin Hollesen, der vil udstykke dele af sin grund i Haar, er forbavset over modstanden mod byggeplanerne og maner til ro. Han og familien vil nemlig blive boende i de fleste af de nye boliger.

Af
Kian Johansen

Haar Martin Hollesen ejer en gård midt i Haar og har planer om at udstykke boliger.

De oprindelige planer blev præsenteret under et møde hvor langt de fleste af landsbyens beboere dukkede op.

Her stod oplistet op til 18 nye boliger, herunder en del opført som tæt/lav bebyggelse, der hvor gården nu ligger.

"Du har ret i, at de første tegninger ser ret voldsomme ud, men det er slet ikke planen at bygge så meget, pointerer Martin Hollesen.

Pointen er, at der skal betales moms af et muligt grundsalg, samtidig er der omkostninger med at få en lokalplan udarbejdet, samt planerne for byggeriet. Så hvis det første udkast med i alt 19 boliger blev virkelighed, så skulle han betale for den 'nye' værdi som de udstykkede grunde ville udgøre indtil de blev solgt fra.

"Og så mange penge har jeg altså ikke, desuden er planen, at vi skal have et sted, hvor vi alle har det godt," pointerer han.

Han er ked af naboernes utryghed og siger.

"Det er bare lidt underligt, at ingen har kommet og spurgt mig direkte. Jeg har sagt til alle, at de er velkomne til at komme forbi og høre om planerne.

Vil rive ned og bygge op

Det første oplæg, som landsbyernes beboere har forholdt sig til, er slet ikke retvisende, lyder det, for oplægget er udarbejdet af Martin Hollesens byggerådgiver og ment som det ultimative, man kunne udnytte grunden til, inden for rammerne.

"Jeg vil gerne rive den gamle gård ned og bygge den op i samme stil. Her skal min sammenbragte familie i flere generationer bo i den ene længe. Der skal være værksted og plads til mit eget firma. Og for at det kan finansieres, så kræver det, at jeg udstykker tre parceller og lejer eller sælger resten af boligerne i den nyopførte gård, der skal opføres som gården så ud i 1954, med fire længer, der i byggestil falder ind i landsbyens stil," forklarer han.

Og så havde han planer om, at der skulle bygges et fælleshus, som hele landsbyen kan bruge, hvis altså de har lyst.

"Det vil i alt betyde, at der ville komme fire-fem ekstra familier til, lyder hans regnestykke.

Et utæt tag og regnfyldte kar startede planerne

Det hele begyndte med, at han ville renovere den gamle gård fra 1862, der blandt andet trænger til nyt tag.

"Vi har jo baljer stående til at tage vandet," fortæller han.

Men ingen banker ville låne ham penge til en renovering, hvor det ville koste langt over en million kroner, alene at få ny tagkonstruktion, spær og nyt tag på.

"Så vi endte med den her løsning, hvor vi ved at udstykke en smule kan få råd til et hel ny firelænget gårdlignende byggeri."

Han tilføjer:

"Jeg har et møde med min revisor og der skal vi finde ud af, hvad der skal til, for at vi kan få bygget det, som vi gerne vil.

Publiceret 16 September 2019 09:00