Julie Petersen og Jakob Munch Kristiansen, repræsenterer 3g'erne i festudvalget på Favrskov Gymnasium. Foto: Anette Bonde.

Julie Petersen og Jakob Munch Kristiansen, repræsenterer 3g'erne i festudvalget på Favrskov Gymnasium. Foto: Anette Bonde.

Alkoholfri øl til intro-festen på Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium er med i forskningsprojekt om unges forbrug af alkohol

Af
Anette Bonde

alkohol "Der skal være plads til at drikke, men også plads til dem, der ikke har lyst," siger Jakob Munch Kristiansen. Han og Julie Petersen, 3g, er med i festudvalget på Favrskov Gymnasium og står lige foran den første semesterfest, hvor 1g'erne bliver introduceret til stedets festkultur. I år vil der ved siden af almindeligt øl og vand blive serveret små krus med smagsprøver på alkoholfri øl.

"Så kan folk opleve, at det smager ok. Og samtidig kan vi fra vores side vise, at det er socialt acceptabelt ikke at drikke alkohol," forklarer Julie Petersen.

’Gymnasier Fuld af liv’

Favrskov Gymnasium er et af de ni gymnasier, der i det kommende skoleår er valgt til at deltage i forskningsprojektet ’Gymnasier Fuld af liv’. Det har til formål at skabe en sundere alkoholkultur blandt eleverne, og der sættes derfor ind til gymnasiefester og andre sociale arrangementer på skolen. Derudover skal festudvalgene igennem en uddannelse, der inspirerer dem til at afholde arrangementer, der ikke har fokus på alkohol og er inkluderende for alle elever.

Projektet er sat i værk i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’.

Otte af landets gymnasier er sammenligningsgymnasier, der skal 'gøre som de plejer'. Når projektet er afsluttet vil det blive undersøgt, om de forskellige tiltag på indsatsgymnasierne har haft en effekt.

Alkoholpolitik allerede

”Det er vigtigt for os, at alkohol ikke bliver en ekskluderende faktor for de unge, der ønsker at drikke begrænset eller slet ikke. Alle skal kunne være med til at feste, og festerne skal først og fremmest handle om sjov og samvær,” siger rektor Morten Schytte Caspersen.

Julie Petersen og Jakob Munch Kristiansen understreger, at Favrskov Gymnasium allerede har en alkoholpolitik. Hvor nogle gymnasier for eksempel kører med en dyr adgangspris til festen og så sælger billig alkohol, har Favrskov Gymnasium valgt at gøre adgangsbilletten billig og til gengæld skrue op for priserne på alkohol. Samtidig er priserne på vand og sodavand meget overkommelige.

"Sådan har det været i mange år. Det ligger også fast, at vi kun sælger alkohol på under 6%."

Publiceret 17 September 2019 11:00