Der sorteres alt for lidt brugbart affald i Favrskov, viser en mindre undersøgelse. Foto Favrskov Forsyning

Der sorteres alt for lidt brugbart affald i Favrskov, viser en mindre undersøgelse. Foto Favrskov Forsyning

Op på beholderen:

Affaldssorteringen kan kun blive bedre i Favrskov

En undersøgelse, som Favrskov Forsyning har foretaget viser at det halter med sorteringen. Det ærgrer Søren Frandsen (SF), formand for Favrskov Forsyning, at så meget genanvendeligt affald ender som restaffald og dermed bliver brændt.

Af
Kian Johansen

Favrskov Favrskov Forsyning fortæller i en pressemeddelse at man indsamlede husholdningsaffald fra cirka 200 husstande - både restaffald og fra genbrugsbeholderen - hvorefter det blev finsorteret i mere end 20 affaldstyper. Undersøgelsen viste blandet andet, at en del materiale var sendt til forbrænding, selv om det burde være blevet genbrugt.

Meget unødigt brændt af

68 pct. af plastemballagen havnede i restaffaldet. Det samme gjorde 59 pct. af kartonnagen og støbepappet, som kunne være æggebakker. Og 32 pct. af metalemballagen endte i restaffaldet.

"Det er selvfølgelig ærgerligt, at så meget genanvendeligt affald kommer i restaffaldet og dermed ender med at blive brændt. Det betyder jo, at vi ikke får mulighed for at genanvende de materialer, der er i affaldet. En skam for miljøet, men også for økonomien, da det er dyrt at sende affald til forbrænding," understreger Søren Frandsen, bestyrelsesformand i Favrskov Forsyning.

Skyl emballagen

Ifølge Favrskov Forsynings regler skal flasker og emballage, der har været anvendt til madvarer, være tomme og skyllet fri for madrester, når de smides ud. Det skyldes bl.a. arbejdsmiljømæssige forhold for de personer, der står med den manuelle affaldshåndtering på sorteringsanlæg. Men kravet om renhed kan ifølge Favrskov Forsyning også være en barriere for sorteringen:

"Vi har en formodning om, at nogle undlader at sortere deres emballageaffald fra, hvis der er madrester på. Det kræver selvfølgelig lidt ekstra tid og vand at skylle sit affald, og det kan betyde, at det i stedet havner i restaffaldet. Men det behøver faktisk ikke være pinligt rent, bare det er skyllet af," fortæller Lone Bejder, udviklingschef i Favrskov Forsyning, der også glæder sig over de gode nyheder fra undersøgelsen. For sorteringen af glas er generelt god, kun 8 pct. af glasemballagen havner i restaffaldet.

FAKTA

Undersøgelsen af affald

  • Undersøgelsen omfatter én uges husholdningsaffald fra ca. 200 husstande i Favrskov Forsynings område.
  • Den viser, at 68 procent af plastemballagen havnede i restaffaldet, samme med 59 af kartonen og 32 procent af metalemballagen.
  • I Favrskov indsamles der ca. 11,5 kg affald hver uge fra en bolig med have.
  • 70 pct. indsamles som restaffald og 30 pct. indsamles som genanvendeligt affald (papir/pap og metal, glas og plast).

Publiceret 19 September 2019 10:30