60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 35 ældreboliger på Plejecenter Elmehøj og 52 på Skaghøj i Hammel. Foto: Michael Wulff

60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 35 ældreboliger på Plejecenter Elmehøj og 52 på Skaghøj i Hammel. Foto: Michael Wulff

Teknisk omhu:

Teknisk set skal plejecenter i Hammel nedlægges - men det kan sælges

Byrådet vedtog at Plejecenter Skaghøj i Hammel skal nedlægges. Håbet er, at man kan sælge ejendommen til anden side og i mellemtiden bruge den til andre kommunale formål, forklarer borgmester Nils Borring

Af
Kian Johansen

Umiddelbart lyder det drastisk, altså den beslutning som byrødderne nikkede ja til under tirsdagens byrådsmøde. For her besluttede man formelt at nedlægge 52 almene ældreboliger på Plejecenter Skaghøj i Hammel og at den ejendom, der huser de 46 af ældreboligerne, kan rives ned.

Men nedrivningen er en formel beslutning, forklarer borgmester Nils Borring.

Sagen er nemlig den, at hvis ikke boligerne formelt nedlægges umiddelbart efter beboerne flytter til det nye plejecenter i Dommerparken, så vil det kunne koste Favrskov Kommune en del ekstra penge.

Plejecenter Elmehøj og Skaghøj i Hammel. 60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 87 ældreboliger. Dronefoto: Michael Wulff

Plejecenter Elmehøj og Skaghøj i Hammel. 60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 87 ældreboliger. Dronefoto: Michael Wulff

Sparer penge

I første omgang er kommunens plan at nedlægge de 52 boliger og herefter er det planen, at rive den gamle hovedbygning ned, men bevare sidebygningen i en periode på 4-6 år.

"Når vi beslutter, at vi nedlægger boligerne på Plejecenter Skaghøj, så er det fordi vi ellers skulle betale omkring en million kroner årligt til Landsbyggefonden, hvis vi lader bygningerne stå som ældreboliger," siger Nils Borring.

Men hvis en tredjemand kom forbi med en plan og en pose penge, kunne vi sagtens se, at hovedbygningen kunne ombygges til attraktive lejligheder.

"Vi forestiller os, at der i en kommende lokalplan vil være mulighed for at bygge punkthuse, eller skabe en fortætning i området," forklarer Nils Borring.

Plan for den anden del

Der er ikke planer om, at der i området gives mulighed for erhvervsaktivitet eller kontorfaciliteter på længere sigt, ved det nu snart tidligere plejecenter.

Til gengæld har kommunen midlertidigt behov for at kunne anvende sidebygningen på Skaghøj. Den huser lige nu 6 ældreboliger, 11 korttidspladser og hjemmeplejen i den vestlige del af kommunen.

I sidebygningen vil man efter planen fastholde en base for hjemmeplejens aktiviteter i en midlertidig periode på 4-6 år, hvorefter bygningen planlægges nedrevet. De 6 ældreboliger, som nedlægges, kan evt. anvendes i den midlertidige periode til andre kommunale formål end boligudlejning som eksempelvis kontorarbejdspladser, møderum eller aktivitetsformål.

Efter planen skal alle de ældre beboere være flyttet over i Dommerparken inden 6. december 2019.

Her er der plads til 60 ældreboliger. De skal erstatte Plejecenter Skaghøj og Plejecenter Elmehøj.

60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 35 ældreboliger på Plejecenter Elmehøj og 52 på Skaghøj i Hammel. Dronefoto: Michael Wulff

60 ældreboliger i et nybygget plejecenter i Dommerparken skal erstatte i alt 35 ældreboliger på Plejecenter Elmehøj og 52 på Skaghøj i Hammel. Dronefoto: Michael Wulff

Fra 87 til 60 ældreboliger?

De to plejecentre huser i dag 87 ældreboliger, og mens flere har svært ved at forstå, hvordan det hænger sammen, når der kun bygges 60 nye ældreboliger, så giver Nils Borring her et bud.

"Der er et færre antal pladser i det nye plejecenter i Dommerparken fordi vi ser på det samlede antal ældreboliger i hele kommunen. Vi udvidede i 2014 plejecenter Tinghøj i Hammel med 16 pladser til demente, bl.a. fordi andelen af demente ældre vokser. Desuden er vi i gang med at udvide plejecentre Voldum med 10 pladser. Hertil kommer etableringen af friplejehjemmet i Sall, der har 24 pladser i alt – hvoraf borgere fra Favrskov benytter de 17 pladser" lyder det.

Han tilføjer:

"Vi er ved at få lavet en ny plan for etableringen af ældreboliger i Favrskov. Den håber vi, at vi kan præsentere den inden for en overskuelig fremtid, så vi også fremadrettet kan leve op til plejehjemsgarantien."

Sagen kort

  • 52 ældreboliger på Plejecenter Skaghøj er opført efter almenboligloven og ejes af Favrskov Kommune.
  • Som bygningsejer kan Byrådet beslutte at nedlægge kommunalt ejede almene ældreboliger.
  • Derefter bortfalder Landsbyggefondens krav om en betaling på cirka en million kroner årligt, hvis altså boligerne besluttes nedrevet, solgt til tredjemand eller anvendt til andet kommunalt formål end boligudlejning.
  • Derfor besluttede Favrskov Byråd at nedlægge de 52 almene ældreboliger fra 15. december 2019.

Publiceret 26 September 2019 10:00