Tine Hjørnet (med mikrofonen) og Astrid Dyrborg fik stillet byrådet en del spørgsmål om principperne bag at passe sine børn i hjemmet. Foto: Kian Johansen

Tine Hjørnet (med mikrofonen) og Astrid Dyrborg fik stillet byrådet en del spørgsmål om principperne bag at passe sine børn i hjemmet. Foto: Kian Johansen

Favrskov fastholder afslag på tilskud til børnepasning

Selv om flere forældre undrer sig over, at der ikke i Favrskov ligesom i flere nabokommuner kan gives tilskud til forældre, som selv passer deres små børn, fastholder byrådet sidste års beslutning.

Af
Emma J. Kjær

JP Aarhus

Favrskov På trods af en underskriftsindsamling med over 450 underskrifter fastholder Favrskov Kommune sit nej til en tilskudsordning til forældre, som vælger at passe deres egne børn i stedet for at gøre brug af kommunens daginstitutioner.

Det har fået to forældre til børn i kommunen til at spørge hvorfor under byrådets spørgetid til byrådsmødet 24. september.

"Med en besparelse for kommunen og en tidsbegrænsning på ordningen samt et stort ønske fra borgere i Favrskov (jf. underskriftsindsamlingen), hvad er så grundlaget for og ideologien bag ikke at ønske denne ordning?" lød første spørgsmål af otte, som alle vedrørte tilskudsordningen og dagtilbud i kommunen.

Tine Hjørnet og Astrid Dyrborg kendte godt den socialdemokratiske holdning til at passe egne børn i hjemmet. Foto: Kian Johansen

Tine Hjørnet og Astrid Dyrborg kendte godt den socialdemokratiske holdning til at passe egne børn i hjemmet. Foto: Kian Johansen

13 stemte imod

I foråret 2018 behandlede byrådet nemlig et forslag om, at kommunens mulighed for at give tilskud til forældre, som fravælger dagpleje og vuggestue til fordel for at passe deres børn derhjemme, skulle tages i brug. Ordningen skulle gælde for børn i 0-2-årsalderen. Forslaget blev dog afvist i byrådet med 12 stemmer for og 13 imod.

Svaret fra byrådet bød på begrundelser for, hvorfor forslaget i sin tid blev afvist. Det lød bl.a., at det ikke er muligt at vurdere, om det vil give besparelser eller merudgifter for kommunen, da man ikke ved, hvor stor en andel af forældrene der i forvejen passer deres børn hjemme.

"Vi stillede spørgsmålene og var godt klar over, hvilke svar vi ville få. Borgmesteren er fra Socialdemokratiet, og vi ved jo godt, hvad deres holdning er," siger Tine Eykens Hjørnet, som er en af de borgere, der har været med til at stille spørgsmål til byrådet.

Underskrifter og tilflytning

Siden da er en gruppe forældre i kommunen gået sammen om at arrangere en underskriftsindsamling, hvor over 450 borgere har tilkendegivet, at de er enige i forslaget.

"Borgmesteren siger til underskriftsindsamlingen, at det jo ikke er mere end de 200, der er fra Favrskov. Men det kunne jo være, at nogle af dem, der har underskrevet fra f.eks. Aarhus, kunne have mere lyst til at flytte til Favrskov, hvis det her tilskud blev givet," siger Tine Eykens Hjørnet.

Derfor mener hun heller ikke, at det kan være rigtigt, at der ikke kan laves en tilskudsordning i kommunen. Flere af nabokommunerne har indført tilskudsordningen.

"De har blandt andet ordningen i Syddjurs og Randers, og der kan vi se, at det fungerer rigtig godt," siger Tine Eykens Hjørnet og fortsætter:

"Rigtig mange undersøgelser viser, at det er godt for børnene at være hos deres forældre i den tid. Det er ikke noget, der skal tvinges ned over folk, men det er ærgerligt, at muligheden ikke er der."

Fritvalgsordning

Derudover mener hun, at det ikke giver mening ikke at give tilskud, når der i forvejen er en fritvalgsordning i kommunen, hvor forældre kan få tilskud til at få deres børn passet hjemme af en anden.

"I princippet kunne jeg få en veninde til at passe mit barn, og jeg kunne passe hendes. Så ville vi begge to få tilskud for det. Men det er også sat lidt på spidsen," siger hun.

Da forslaget blev afvist i 2018, var begrundelsen dengang bl.a. bekymringer for social skævvridning. Heller ikke det er der enighed i blandt forældrene.

"De siger, at det er de velstillede, som i forvejen har råd til at gå hjemme, der vil bruge tilskuddet. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at folk, der ikke har så mange midler, ikke skal have samme mulighed. Deres børn kan jo også have godt af at være hjemme de første par år," siger Tine Eykens Hjørnet.

Publiceret 03 October 2019 10:30