Michael Jensen, Direktør i Colea Consult

Michael Jensen, Direktør i Colea Consult

Klumme:

At gøre en dyd af nødvendigheden

Til alle jobs hører ting, vi elsker, og ting vi holder mindre af. Vi skal gøre en dyd ud af at løse begge typer opgaver med toppræstationer, mener klummeskribent Michael Jensen

Af
Michael Jensen

direktør i Colea Consult

Klumme Ifølge Søren Kierkegaard er mennesket en syntese af frihed/mulighed på den ene side og nødvendighed på den anden side.

Dette gælder livet i al almindelighed og i særdeleshed den organisatoriske verden, hvor vi giver køb på en del af vores frihed for til gengæld at få et vederlag.

Denne "pantsætning" af vores frihed, kan til tider opleves som hæmmende, men på den anden side virker den frihed, vi kunne få uden denne, endnu mere skræmmende.

Som det er med synteser, handler det også her om at ophæve de to modpoler til et tredje begreb, hvor de begge er forenet.

Ophævelsen består i dette tilfælde af dels accepten af de (livs)betingelser vi er underlagt, dels af de valg vi foretager os - her dybest set valg af indstilling.

Nogle mennesker bruger størstedelen af deres liv på at brokke sig over alt det, de ikke kan gøre noget ved - nødvendigheden.

Andre mennesker evner at fokusere på, hvad de på trods af det omstændighederne byder, kan gøre selv - om ikke andet, så møde dem med en positiv indstilling.

Jo mere vi i enhver situation fokuserer på, hvad vi uanset, hvad vi bliver budt, selv kan gøre (valg, handling, holdning osv.), desto mere favner vi friheden og muligheden.

Nogle gange handler det bare om at acceptere, at der til alle jobs hører ting, vi elsker at gøre, og ting vi holder mindre af, det vi selv kan gøre er at gøre en dyd ud af at løse begge typer opgave med toppræstationer.

Så mød dagen med en positiv og aktiv indstilling og gør en dyd af nødvendigheden.

Publiceret 19 October 2019 06:00