Debat:

Positivt budget set med konservative øjne

Konservative i Favrskov byråd glæder sig over det nyligt landede budget

Lars Storgaard, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Favrskov ogCharlotte Green, byrådsmedlem

debat Efter veloverståede budgetforhandlinger er der sikret midler til vores ældre medborgere, så de trygt kan gå 2020 i møde. Der var varslet sparekrav på flere områder, herunder ældreplejen, der heldigvis blev aflyst.

Der blev indgået en aftale mellem kommunerne og regeringen, som gav kommunerne midler til at fastholde servicen trods stigende demografisk udfordring. I Favrskov er vores største udfordring de næste par år det stigende antal ældre, og derfor lå det Det Konservative Folkeparti meget på sinde, at vi sikrede pengene der. En strategi, der heldigvis lykkedes. Klippekortordningen er bevaret uændret. Pengene fra den tidligere ældremilliard er nu indarbejdet i det faste budget uden flere besparelser i dem, der er plads til udvidelser med en farmakonom, der kan hjælpe læger og sygeplejersker med at ordinere den rigtige medicin, mere til faldforebyggelse og flere plejeboliger. Pengene til disse udvidelser findes ved omlægninger i vagtcentralen og velfærdteknologi, så budgettet kommer i balance uden at spare direkte på plejen. Det er vi meget tilfredse med.

Samtidig er der taget hensyn til en række af Ældrerådets forslag, der kommer med til nærmere undersøgelse af fx SeniorPortal. Vi havde et ønske om flere midler til tandpleje, der er en udfordring for mange ældre, men kunne der desværre ikke opnås flertal for.

Det ærgrer os naturligvis, at man har gennemført regionale aftaler med yderligere 2% besparelser på handicapområdet, men glæder os over, at sagsbehandlingen på området styrkes med mere end 1 mio kr.

En pulje til styrkelse af daginstitutioner og folkeskolen - sammenholdt med formentlig yderligere midler til området når der er forhandlet en finanslov, samt analyse omkring effektivisering og udvikling af administrationerne på skolerne - hilser vi velkommen.

På anlægsområdet bliver der igen plads til rigtig mange anlæg til glæde for borgerne. Her vil Det konservative Folkeparti fremhæve en ny cykelsti fra Haurum til Hammel, som vi har fremsat forslag om i flere år, samt analyse omkring vores administrationsbygninger - herunder om man skal flytte fra Hvorslev til Ulstrup i ny bygning. Der er også blevet plads til klimatilpasning, flere plejeboliger, ny station, kollektiv trafikplan og mindre kø på Århusvej mod E45, sammen med masser af andre både kendte og nye projekter.

Samlet set er Det konservative Folkeparti tilfredse med det foreløbige resultat af budgetforhandlingerne og ser nu frem til at møde borgernes synspunkter i den kommende høring.

Publiceret 19 October 2019 09:00