Forhandlerne fra partierne stillede op til fotografering foran Favrskov Kommunes administrationsbygning i Hammel, da de første forhandlinger var overstået. Nederst Isabell Friis Madsen (S), Bodil Kvistgaard (EL), Søren Frandsen (SF), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Lars Storgaard (K) og Niels Kallehave (DF). Foto: Kian Johansen

Forhandlerne fra partierne stillede op til fotografering foran Favrskov Kommunes administrationsbygning i Hammel, da de første forhandlinger var overstået. Nederst Isabell Friis Madsen (S), Bodil Kvistgaard (EL), Søren Frandsen (SF), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Lars Storgaard (K) og Niels Kallehave (DF). Foto: Kian Johansen

Stemt igennem:

Det kommunale husholdningsbudget er godkendt

Mandag aften godkendte enigt byråd Favrskov Kommunes nye budget de kommende år. Ikke meget er ændret i forhold til de første oplæg

Af
Kian Johansen

Favrskov Mandag aften sagde byrådet i Favrskov god for den aftale, der skal sikre Favrskovs økonomi for 2020 og i overslagsårene 2021-2023.

Samtlige 25 byrødder fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, DF, Enhedslisten og SF står bag budgettet, der især er kritiseret for ikke at have ret meget med i foreningsposen næste budgetår.

Men her var blandt andet Steen Thomasen (S), Formand for: Kultur- og Fritidsudvalget ikke helt enig, selvom han vedkendte sig, at antallet af foreninger der har fået noget igennem ikke var stort. Det er beløbene så til gengæld til Søftens nye fodboldbaner og flytning af klubhuset, (lidt over 40 millioner kroner i løbet af fire år, Red), samt ombygningen og udvidelsen af området omkring Kulturhus Sløjfen derimod, mente han.

"Og rent faktisk opstod ideen om ændringer ved Sløjfen som et foreningsforslag," lød forsvaret.

"Det er et rigtig fint budget, vi er landet med – også på anlægsrammen. Det ser også fint ud i overslagsårene. Går man ud i det sidste af overslagsårene, kan der måske vente nogle udfordringer. Men der vil forhåbentlig være en udligningsordning, som går vores vej. Men jeg tror ikke, vi går ud og bruger pengene på noget, som borgerne ikke kan se sig i," har borgmester Nils Borring (S) tidligere sagt til Jyllands-Posten.

Få ændringer

Afvigelserne fra det budgetforslag, som blev førstebehandlet 8. oktober, er meget få. Der er blandt andet en del tekniske ændringer, og så er der flyttet i alt 10 millioner kroner fra anlægsrammen over på driftsrammen.

De vigtigste punkter på budgettet er netto-serviceudvidelser på 11,3 millioner kroner, hvor størstedelen skal bruges til at styrke voksenhandicapområdet og til at forhindre budgetoverskridelser på samme område.

Derudover er der fastsat en anlægsramme på omkring 111 millioner kroner, som især skal gå til vedligehold, trafikplaner og en daginstitutionspulje.

Høringssvar giver opfordring

På grund af et høringssvar er det blevet aftalt, at der rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med opfordring til at give drenge mulighed for at blive HPV-vaccineret, inden de fylder 18 år, hvis de er fyldt 12 år før den 1. juli 2019. Det er dog ikke kommet med på selve budgettet.

Ideen har især Morten Bang (V) slået en del på tromme for.

"Vi har skrevet det ind som en kommentar. Altså vi mener ikke, at det er et kommunalt anliggende på den måde, men så har vi vendt den og vil skrive ind til ministeren i stedet," siger Nils Borring.

Under denne sidste behandling mente borgmester Nils Borring (S) at dettte havde været de bedste budgetforhandlinger i ti år.

Mere anlæg og service

I budgetaftalen har byrådet afsat 111 millioner kroner til nye anlæg. Der er blandt andet afsat 10,5 millioner kroner af til trafikløsninger i Hadsten og 7,3 millioner kroner i 2020 til en pulje til etablering af vuggestuepladser. Og så renoveringer af skoler, især en renovering og modernisering af Tungelundskolen til 46 millioner kroner de næstkommende år.

Derudover kommer der en udvidelse af servicerammen på 17,3 millioner kroner, men med besparelser på 6,1 millioner kroner. Det vil sige 11,2 millioner kroner netto i udvidelser.

Størstedelen af udvidelserne går til handicap- og psykiatriområdet, hvor der er blevet tildelt omkring 10 millioner kroner Det sker for at udligne det økonomiske pres, der har været på området i løbet af 2019.

Publiceret 04 November 2019 20:06