Ud for Brundtvej 5 skal kyllingefarmen opføres. Foto: Michael Wulff

Ud for Brundtvej 5 skal kyllingefarmen opføres. Foto: Michael Wulff

Kyllingestalde i Lyngå:

Høringsperioden er standset

Lokalavisen har spurgt direktøren for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune om den standsede høringsperiode angående to nye stalde til kyllingeproduktion i Lyngå

Af
Af Anette Bonde

ERHVERV Opførelsen af to nye stalde til kyllingeproduktion, som selskabet Wefri A/S, der blandt andet driver Frijsenborg Slot og Wedellsborg Gods, planlægger opført på Brundtvej lidt uden for Lyngå, har mødt modstand. Derfor er høringsprocessen nu standset.

Lokalavisen har kontaktet Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune med en række spørgsmål.

"Det er korrekt, at høringsprocessen er standset. Vi har som myndighed bedt ansøger om nye oplysninger. Når ansøger er klar med en tilrettet ansøgning, vil naboerne igen blive hørt. Både naboer og ansøger er inviteret til foretræde for Teknik og Miljøudvalget for at præsentere projektet og bekymringerne for det. Myndighedsbehandlingen af denne slags sager er delegeret fra byrådet til forvaltningen."

Publiceret 05 November 2019 06:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus