Klumme:

Handlekraft, ledelse og potentialer

Af
Michael Jensen, Hadsten.

Direktør i Colea Consult

klumme Jeg oplever tit, at folk spørger: "Hvad handler ledelse virkelig om?" eller: "Hvad er en leders primære opgaver?"

Ledelse er at skabe et miljø, hvor folk gerne vil i stedet for at føle, at de skal.

Stephen Covey

Uden at påstå, at jeg her kommer med et fuldstændig udtømmende svar, så tror jeg, at al ledelse har tre væsentlige dimensioner:

1. Den første handler om, at det primære mål for enhver leder må være at sikre, at hans virksomhed ikke lider tab, så må alt andet komme derefter.

2. Dernæst handler det om til stadighed at sikre, at de ansatte ved, hvilken virkelighed virksomheden befinder sig i - når de gør det, har de mulighed for at træffe de rette valg på egen hånd.

3. Endelig handler ledelse om at frigøre og målrette de ansattes potentialer i én og samme retning

Specielt under de to sidste punkter er det tydeligt at handlekraft er en væsentlig del.

På den ene side handler det om at sikre, at den information, som afspejler det korrekte verdensbillede, er til stede, og dernæst agere gode ledere som en art jordemoder, hvis fornemste opgave er at forløse de ansattes potentiale. Begge er opgaver, der kræver nærvær, empati og overskud.

Hvilken virkelighed forholder dine ansatte sig til?

Og, hvilke potentialer hos dine ansatte mangler du endnu at forløse?

Publiceret 06 November 2019 17:00