F.v. Driftsleder for landbrug Christian Ejby, lensgreve Bendt Wedell og driftsleder for kyllingeproduktionen Michael Jensen foran en af de fire kyllingestalde på avlsgården Jernit v. Frijsenborg. Foto: Anette Bonde.

F.v. Driftsleder for landbrug Christian Ejby, lensgreve Bendt Wedell og driftsleder for kyllingeproduktionen Michael Jensen foran en af de fire kyllingestalde på avlsgården Jernit v. Frijsenborg. Foto: Anette Bonde.

Wedell: "Alle lovkrav bliver overholdt"

Lensgreve Bendt Wedell forstår godt borgernes bekymringer over forandringer, men mener ikke at den planlagte kyllingeproduktion i Lyngå vil kunne genere i og med at alle forskrifter og miljøkrav bliver overholdt

Af
Anette Bonde

erhverv Lensgreve Bendt Wedell, selskabet Wefri A/S og Frijsenborg og Wedellsborg godser, er ærgerlig over, at forløbet med at opføre to kyllingestalde ved Lyngå møder modstand og bremses af borgerprotester. Han henviser til at alt er reguleret i miljøtilladelsen og holder sig inden for lovens regler.

"Jeg forstår godt borgernes bekymringer over forandringer. Derfor inviterede vi til borgermøde 18. september med cirka 50 fremmødte, hvor vi besvarede spørgsmål, informerede og viste projektet frem. Vi ville gerne komme en negativ debat i forkøbet, men desværre kom modstanderne ikke."

Han havde faktisk forventet, at borgerne ville være glade for at svineproduktionen ville ophøre.

"Og i stedet blive afløst af kyllingeproduktion, som ikke lugter og som overholder alle krav om dyrevelfærd og etik."

Bendt Wedell understreger, at han vil have helt rene linjer og alle lovens krav overholdt.

"Hvis der er noget med afstand, flytter vi bare bygningerne, det er ingen problem. Vores ansøgninger skal ikke have dispensation overhovedet - anlægget skal bare overholde loven. Vi ønsker kun et godt forhold til vores naboer."

I forvejen driver Selskabet Wefri A/S en kyllingeproduktion med seks store stalde på avlsgården Jernit tæt på Frijsenborg. Her hører man aldrig noget fra de nærmeste beboere, fortæller Bendt Wedell. Det bekræftes af de to driftsledere Christian Ejby og Michael Jensen, der begge bor cirka 100 meter fra kyllingestaldene.

"Vi oplever kun enkelte dage med lugtgener."

Kyllinger sælger godt

Bendt Wedell fortæller, at kyllingerne sælges under Frijsenborg-navnet, og salget går godt. Der kan ikke være flere kyllinger på Jernit, og derfor købte han gården i Lyngå. Dermed vil antallet af stalde nå op på otte med gennemsnitsligt 50.000 - 55.000 kyllinger i hver ad gangen.

"Der er tale om stalde, der giver øget velfærd i koncept 'Velfærdskyllinger' i samarbejde med Coop. Det er stalde udstyret med en overdækket veranda, for derved at give kyllingerne mere plads. Kyllingerne har derved mulighed for, at gå ud på verandaen om dagen og ind om aftenen."

Møg til biogasanlæg

Han peger på, at det samtidig betyder flere arbejdspladser i kommunen.

Med hensyn til vandmiljøet afviser han, at der skulle opstå problemer med vandkvaliteten fra Lyngå Vandværk.

"Vi overholder reglerne angående vandmiljø og beskyttelse omkring boringer. Desuden køres møget direkte fra stald til biogasanlægget i lukkede lastbiler."

Driftsleder Christian Ejby oplyser, at der ikke er tale om fritgående kyllinger i dag. Det er ganske vist indeholdt i ansøgningen, men realiseres ikke førend der bliver tale om øko-produktion af kyllinger.

"Til den tid vil reglerne selvfølgelig også blive overholdt. I det øjeblik kyllingerne skal ud, vil der blive plantet et-årige planter eller frugttræer. Det er ikke anderledes, end at der bliver kørt gylle ud på markerne i dag. Frijsenborg/Wefri har haft kyllinger i mange år og kunne ikke finde på at bygge noget, der ville genere naboerne."

Desinficeres hver 6. uge

Christian Ejby fortæller også, at han personligt har været rundt til naboerne og fortalt om byggeprojektet.

"Ni ud af ti var positive men fik en anden holdning, da ægtefællen kom hjem."

Han peger på, at alle naboer på Brundtvej bor vest for stalden.

"Derfor vil der ikke være lugtgener for dem, specielt ikke i forhold til den svineproduktion, der er i dag. Og Lyngå By ligger jo endnu længere væk. Med kyllinger er der ikke samme koncentration af dyr og ammoniak, og desuden tømmes og desinficeres staldene hver sjette uge. Dernæst udbringes der udelukkende biogasgylle på vores marker, hvilket ligeledes medvirker til færre lugtgener og mindre ammoniak i området. Endvidere vil de fire eksisterende gyllebeholdere også blive overdækket med teltdug, for derved at undgå lugtgener fra disse."

Fakta

Selskabet Wefri A/S købte ejendommen på Brundtvej pr. 1. september i år i den hensigt at vælte de nuværende svinestalde og opføre to nye kyllingestalde.

Publiceret 07 November 2019 10:30