Der var næsten fuldt hus og absolut fuld gejst ved dette års generalforsamling i HSK fodbold. Privat foto.

Der var næsten fuldt hus og absolut fuld gejst ved dette års generalforsamling i HSK fodbold. Privat foto.

HSK Fodbold: Ny organisation med flere frivillige

HSK Fodbold er langt med planerne om en ny organisationsform, der bygger på en hovedbestyrelse og seks fagudvalg

Af
Anette Bonde

sport Ved en velbesøgt generalforsamling i HSK med 54 fremmødte blev en ny organisationsform lanceret onsdag i sidste uge.

Ideen er at det skal være sjovere og lettere både at være medlem og frivillig i klubben. Der var god opbakning til forslaget, og arbejdsgruppen fik grønt lys til at arbejde videre med det til godkendelse ved en ekstraordinær generalforsamling i februar.

Med den nye organisation vil der blive involveret flere frivillige, og der vil ske en uddelegering af både ansvar og arbejde

Ungdomsformand Anette Dahl Eriksen

Arbejdsgruppen består af bestyrelsen og frivillige, blandt andet fra ungdomsudvalget i klubben. Processen er understøttet af DGI Østjylland og FrivilligCenter Favrskov.

Victor, Sune og Mathias valgte at gå ind og lægge deres kræfter i sports-udvalget. Privat foto.

Victor, Sune og Mathias valgte at gå ind og lægge deres kræfter i sports-udvalget. Privat foto.

Flere frivillige

Ungdomsformand Anette Dahl Eriksen forklarer, at der i dag er et ungdomsudvalg og et seniorudvalg, hvor hvert udvalg har stået for alle opgaver i den respektive aldersgruppe. Det har både været voldsomt arbejdskrævende og ikke altid lige effektivt, forklarer hun.

"Det er mest drift, vi har lavet, der har ikke været tid til udvikling. Med den nye organisation vil der blive involveret flere frivillige, og der vil ske en uddelegering af både ansvar og arbejde."

Formand Gert Jensen supplerer:

"Ønsket er også at skabe én klub, hvor ungdomsarbejdet og seniorindsatsen går hånd i hånd - hvor fællesskabet er stærkt og hvor, der er plads til og brug for alle, der vil fodbold enten på eller uden for banen."

I den nye organisation vil der som nævnt være en bestyrelse for hele klubben og herunder seks forskellige udvalg: et sportsligt, økonomi, kommunikation, kiosk, events og et materialeudvalg.

Flere udvalg er nedsat

Anette Dahl Eriksen kalder aftenen for en stor succes.

"Det var dejligt at se, at der er så mange frivillige og så stor interesse for at høre, hvad vi har arbejdet med."

Hun fortæller, at nogle af udvalgene allerede er blevet nedsat, og der arbejdes på at finde folk til andre udvalg. Senere vil der blive arrangeret workshops, hvor alle kan komme med ideer til, hvad der skal ske i de forskellige udvalg.

Det kan også nævnes, at bestyrelsen fik to nye medlemmer, og imponerende nok blev den tunge kassererpost endda hurtigt taget.

Unge mødte op

Netop oplægget til den nye organisation og muligheden for at sætte sit eget præg på klubben fik de unge til at møde op. Tre af dem var Mathias, Sune og Victor, der alle er i starten af tyverne.

"Det her med, at vi kan få noget at skulle have sagt, det er vigtigt. Som ungetrænere har vi en stor viden, og det er fedt, hvis de vil lytte mere til os. Det kunne være fedt med endnu mere inddragelse af medlemmer på en generalforsamling, måske en workshop, hvor alle kunne dele deres ideer, ville få endnu flere til at komme".

Cheftræner i AGF David Nielsen var på besøg. Han holdt oplæg og sluttede af med at rose de fremmødte for deres indsats i klubben:

"I ildsjæle, I gør hele forskellen. I bruger jeres tid, væk fra jeres familier for at gøre det muligt at gå til fodbold. Det er imponerende. Og det er sådan nogen som jer, der gjorde det muligt for mig at klare mig, som jeg har gjort."

Publiceret 08 November 2019 10:30