Det kan komme til at koste Favrskov-forældre op til 4000 kroner ekstra om året, hvis regeringen indfører minimumsnormeringer. Modelfoto

Det kan komme til at koste Favrskov-forældre op til 4000 kroner ekstra om året, hvis regeringen indfører minimumsnormeringer. Modelfoto RioPatuca Images - stock.adobe.com

Analyse:

Minimumsnormeringer kan koste mange penge for Favrskov-forældre

Forældre fra Favrskov risikerer at skulle betale flere tusinde kroner ekstra om året, hvis der bliver indført minimumsnormeringer

analyse Det kan komme til at koste ekstra for forældre i Favrskov, hvis regeringen beslutter sig for at indføre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.

En analyse, som den borgerlig-liberale tænketank CEPOS har lavet, viser at i Favrskov ville prisen for en vuggestueplads stige med over 4.000 kroner, mens en børnehaveplads ville ende med over 2.000 kroners stigning.

BUPL, fagforeningen for pædagoger, har foreslået, at der skal indføres minimumsnormeringer, så der maksimalt må være tre børn per pædagog i vuggestuerne og maksimalt seks børn per pædagog i børnehaverne.

Støttepartier er enige

Regeringens støttepartier, SF, RV og Enhedslisten, har erklæret sig enige i det mål.

Men hvis forslaget fra BUPL bliver til virkelighed, vil det koste flere penge til flere pædagoger, og da forældrene selv betaler cirka 25 procent af udgiften til en plads i institution, vil pladserne blive dyrere for forældrene.

”Hvis regeringen tilfører flere penge til området, betyder det, at kommunerne må lade forældrebetalingen stige yderligere. Og det er der god grund til at tro, at kommunerne vil gøre. Effekten kommer muligvis ikke første år, men den skal nok komme,” siger velfærdspolitisk chef i CEPOS, Mia Amalie Holstein og påpeger, at næsten samtlige kommuner i dag har ramt loftet for forældrebetalingen på 25 procent.

”Det bør være kommunalpolitikerne i samråd med daginstitutioner og forældre, der skal vurdere, om bedre normeringer er en god anvendelse af skattekronerne. Og så skulle kommunerne selv finde pengene til at øge normeringerne indenfor de kommunale budgetter,” siger hun og peger på, at en indsats for at gøre noget ved det meget høje sygefravær i daginstitutionerne kunne være en vej til at finde pengene.

Kijo

FAKTA

Stigning i årlig daginstitutionstakst

Vuggestue/børnehavetakst i kr. (2019-priser).

  • Norddjurs 7.622/2.537
  • Syddjurs 4.583/2.435
  • Favrskov 4.032/2.086
  • Randers 2.946/3.804
  • Skanderborg 2.426/3.368
  • Aarhus 1.420/2.541

Kilde: CEPOS’ beregninger

Publiceret 11 November 2019 19:00