Første spadestik til en større udvidelse af Regnbueskolen blev taget i august. Foto: Indsendt

Første spadestik til en større udvidelse af Regnbueskolen blev taget i august. Foto: Indsendt

Regnbueskolen udvider for 8 millioner kroner

Regnbueskolens 150 elever skal have bedre plads, nyt køkken, mødelokaler og badeværelser

Hammel Der er godt gang i byggeriet hos Regnbueskolen på Vadstedvej i det vestlige Hammel.

Efter mange overvejelser og lange drøftelser har Regnbueskolen besluttet at udvide skolens areal med godt 500 kvadratmeter.

"Vi regner med at byggeriet kommer til at koste ca. 8 millioner kroner. Udvidelsen sker på boldbanen mod øst - mod Wavin og kommer til at indeholde nyt køkken, stue, musiklokale, mødelokale og tre badeværelser," forklarer Flemming G. Sørensen, der er skoleleder på Regnbueskolen.

Det er her mod øst og over mod Wavin, at Regnbueskolen udvider med godt 500 kvadratmeter. Foto: Indsendt

Det er her mod øst og over mod Wavin, at Regnbueskolen udvider med godt 500 kvadratmeter. Foto: Indsendt

Skolen får opgradering

Rammerne for de godt 150 elever på skolen var på nogle områder ved at være for små og såvel personale som forældre og bestyrelse havde et ønske om at ændre skolens grundplan, så den blev mere hensigtsmæssig i forhold til det antal børn, som går på skolen og dertil at skabe bedre rammer for faglig udfoldelse.

Skolens køkken får en tiltrængt opgradering af både kvadratmeter og inventar.

"Det er et vigtigt element i udvidelsen, da vi hver dag har otte børn, som sammen med køkkenlederen, Heidi, tilbereder dagens måltid til ca. 170 børn og voksne," lyder det. Frokostmåltidet indtages sammen i det, som skolen kalder ”stuen”, og som er skolens største rum, men med det øgede antal børn, som skolen har optaget siden skolen flyttede i nuværende bygninger for godt 20 år siden, er behovet for en større stue vokset.

Mere tid til undervisning

Et tredje element var ønsket om at skabe mere rum og tid til udfoldelse inden for en række fag såsom naturfag og billedkunst. Det er typisk fag, hvor der kan gå meget tid med at finde ting frem til undervisningen for så at pakke ned igen, men ved at skabe mere plads til, at f.eks. billedkunstprojekter og biologi-forsøg kan stå fremme i længere tid, skabes mere tid til selve undervisningen.

Skolens familier med i det

Langt den største del af byggeriet står entreprenør Michael Geertsen for, men familierne skal også selv i sving i dele af processen.

"Det er vigtigt, at dette bliver vores skole," mener skoleleder Flemming Sørensen. "Og det ved vi, forældre og børn vil opleve, når de selv har bidraget til skolens nye lokaler." Nogle forældre har allerede været i gang med at køre sand og få det stampet, mens andre forældre først skal på senere i processen, hvor de f.eks. kan bidrage med at male eller vandskure indvendigt eller med opsætning af døre, når rummene står færdige.

I brug sommer 2020

Første spadestik blev taget torsdag 15. august 2019 og allerede samme uge begyndte de store maskiner at grave ud til fundament. Hvis alt går efter planen og vejret er med byggeriet, håber skolen på at kunne tage de nye lokaler i brug efter sommerferien 2020.

Regnbueskolen udvider

  • Regnbueskolen i Hammel har 150 elever.
  • Skolens areal udvides med godt 500 kvadratmeter. Pris ca. 8 millioner kroner.
  • Der bygges nyt køkken, stue, musiklokale, mødelokale og tre badeværelser.
  • Entreprenør Michael Geertsen har hovedentreprisen for, men elevernes familier skal også selv i sving.

Publiceret 18 November 2019 10:30