Skiltningen skal sikre, at både pårørende og patienter lettere kan finde rundt og dermed undgå at gå alt for meget forgæves. PR foto

Skiltningen skal sikre, at både pårørende og patienter lettere kan finde rundt og dermed undgå at gå alt for meget forgæves. PR foto

Hammel Neurocenter får ny venlig skiltning

Det bliver lettere at finde vej på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Alle adgangsveje til, fra og rundt på neurocentret har fået ny "finde vej-løsning"

HAMMEL "Man kan med fordel parkere sin bil på P1, gå ind af indgang A, tag elevator A til etage 3 og derfra følge skiltning til Sengeafsnit 3".

Sådan lyder et eksempel på den beskrivelse, patienter og pårørende skal følge, når de i fremtiden skal finde vej på neurocentret i Hammel.

Mandag 18. november træder en ny finde vej-løsning nemlig i kraft for neurocentret i Hammel.

Det betyder blandt andet, at neurocentret får nye adresser i Hammel. For eksempel får alle indgange nye bogstaver.

"Det er vigtigt at være opmærksom på de nye adresser, hvis man navigerer til neurocentret med GPS. På den måde sikrer vi, at vores patienter og pårørende kommer ind ad den rigtige indgang og hjælper dem bedst muligt," siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt, som Hammel Neurocenter er en del af.

De nye adresser indeholder nye bogstaver for indgangene på neurocentret.

Bogstaverne pryder både indgangsdøre og elevatorer/trapper ved indgangene. Det betyder, at elevatoren/trappen ved indgang A også hedder A.

Samtidig har elevatorerne/trapperne fået hver deres farve, som understøtter det nye system. Det er således både muligt at guide mod bogstaver og farver.

Der ligger et stort arbejde bag den nye finde vej-løsning, som er en del af et fælles koncept for hele Hospitalsenhed Midt.

Konceptet bliver løbende rullet ud på alle fire matrikler i hospitalsenheden.

Formålet med det er at hjælpe patienter og pårørende, så det er lettere for dem at finde vej.

-feldt

Publiceret 19 November 2019 06:00