Fejring:

100-årig kirke er klar med nyt orgel og kirkerum

Orgel og renovering af Sct. Pauls kirke markeres med festgudstjeneste og besøg af biskop Henrik Wigh-Poulsen

Hadsten I weekenden og på Sct. Pauls Kirkes 100 års fødselsdag markeres det både lørdag og søndag.

Lørdag 23. november kl. 14.00 indvies kirkens nye orgel ved organist Steen Hansen. Søndag 24. november kl. 11.00 er der festgudstjeneste og prædiken ved biskop Henrik Wigh-Poulsen. Derefter er der præsteprocession med nuværende og tidligere tilknyttede præster.

Sct. Pauls Kirke har stået i 100 år. Nu har det fået nyt orgel og en større renovering. Foto: Kian Johansen

Sct. Pauls Kirke har stået i 100 år. Nu har det fået nyt orgel og en større renovering. Foto: Kian Johansen

Lukket et år

Renoveringen og udskiftningen af orglet har taget næsten et år.

Formand Hadsten Menighedsråd Annette Obelitz fortæller:

"Det gamle orgel fra 1971 levede med sine 11 stemmer ikke op til behovet og rummets størrelse. I 2016 blev der plads i provstiets økonomi til, at vi kunne begynde at arbejde seriøst med planerne.

Det gamle orgel er indgået i handlen med orgel-byggerfirmaet og har fundet en ny plads i Finderup Kirke, Sjælland. Til gengæld kan vi se frem til at få et orgel med 25 stemmer. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Sønner i Birkerød.

Siden kirken blev opført i 1919 har den gennemgået én gennemgribende istandsættelse i 1979. Tidligere havde det ifølge beretninger fra kirkegængere fremstået langt, smalt og forholdsvis mørkt. Nu fik det lysere farver: blå bænke, røde klinker, fyrretræsinventar og store kobberkogler som belysning, og rummet kom til at fremstå lyst og imødekommende.

Ved gennemgang af kirken blev det klart, at både bænkerækker og gulve trængte til gennemgribende istandsættelse.

Vi har valgt at bibeholde bænkene fra 1979, men med ny ryg. Gulvbelægningen i hele kirkerummet er erstattet med grå ølandsklinker. De første fem bænkerækker er udskiftet med løse stole, så der kan skabes mere plads omkring alteret. Alterparti, døbefont, knæfald og prædikestol er bibeholdt i fyrretræ, ligesom vi har ønsket at bevare PH-kogler og pendler.

Kirken er malet indvendigt og kirketårnet malet udvendigt."

Publiceret 21 November 2019 08:00