Anette Blach og Lotte Graae står i spidsen for en ny borgergruppe der vil forsøge at ændre sagsbehandlingen i Jobcenter Favrskov. Foto: Kian Johansen

Anette Blach og Lotte Graae står i spidsen for en ny borgergruppe der vil forsøge at ændre sagsbehandlingen i Jobcenter Favrskov. Foto: Kian Johansen

Borgergruppe vil have bedre sagsbehandling hos jobcentret i Favrskov Kommune

Gruppe af sygemeldte mener, at sagsbehandlingen i Jobcenter Favrskov forværrer deres tilstand

Af
Kian Johansen

Favrskov Lotte Graae, tidligere socialrådgiver og Anette Blach, der er uddannet ingeniør, står i spidsen for 'Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov'.

Gruppen på foreløbig 14 personer mener, at der foregår ulovlig og helbredsforværrende sagsbehandling på Jobcenter Favrskov.

"Vi har via egne sager og Ankestyrelsens afgørelser dokumentation for ulovlig sagsbehandling," siger Lotte Graae og Anette Blach.

Ud fra deres egne sager og en del andres mener de, at der er fællestræk ved jobcentrets sagsbehandling, som gentager sig og enten er uhensigtsmæssig, eller direkte ulovligt.

"Hvordan kan det være, at man ikke vidensdeler med sine kolleger og dermed undgår at lave de samme fejl igen og igen?", spørger hun.

De to mener, at man kunne vende sagsbehandlingen om, være lyttende, medinddrage klienten og rent faktisk følge loven, der siger, at afklaringsforløb skal foregå hurtigt.

Var selv socialrådgiver

Lotte Graae er tidligere socialrådgiver i en årrække i andre kommune.

Leddegigt trak hende væk fra arbejdsmarkedet og over i Jobcentret i et afklaringsforløb, hvor hun blev udredt til fleksjob.

"De blev ved med at presse mig og selvom jeg havde et fleksjob med otte timer om ugen i to et halvt år, blev det efter rehabiliteringsteamet sat til 10 timer. Leddegigten gør mig mere og mere træt, så sætter man da ikke timerne op. Til sidst kunne jeg ikke engang overkomme noget herhjemme. Og alle har ret til også at have et fungerende privatliv efter arbejde."

Ankestyrelsen gav hende medhold i, at det ikke gav mening at hun skulle bruge otte timer i alt på offentlig transport, for at arbejde fire timer. Det mente kommunen. Med bil ville det tage to timer ud og hjem.

"Formålet med lovgivning omkring Støtte til bil er at hjælpe syge borgere til at bevare kontakten med arbejdsmarkedet, det blev ignoreret af Visitationen," mener hun.

Efter Lottes vurdering fik hun først tilkendt førtidspension i maj 2019, da hun for egne penge hyrede en socialrådgiver.

"Så begyndte de at lytte til mig. Det er også en af vores anker. Der bliver ikke lyttet til folk. De trækker sagerne i langdrag og tager ikke hensyn til folks sygdom, som der kræves. Begge dele er ulovlige."

Ingen konsekvenser

Hun trækker vejret dybt:

"Vi er veluddannede og har haft et dårligt forløb hos Jobcentret. Tænk hvis flere havde samme indsigt og evne til at stå på vore ret som os," gyser hun.

Hun tilføjer:

"Hvis en sagsbehandler laver fejl, så har det ingen konsekvens. Ingen kommer efter dem. De er de eneste ansatte på det danske arbejdsmarked, som begår ulovligheder, uden det får nogen konsekvenser."

Ikke ro til PTSD-ramt

Anette Blach har en lang syge-historik, da hun som 18-årig begyndte at have rygproblemer.

De er fortsat op igennem hele hendes 40-årige liv, hvor hun trods det (stort set selv) har klaret sine studier og jobs.

Til sidst kunne kroppen dog ikke mere. I løbet af et par år har hun undergået flere vigtige rygoperationer. Ellers var der fare for, at hun blev lam. Derudover har Anette pådraget sig PTSD, som ellers har været i betydelig bedring indtil hun møder Jobcentret.

Her oplever Anette, at hendes PTSD-symptomer vender tilbage.

”Jeg modregnes gentagne gange uretmæssigt i min ydelse. Jeg er flere gange blevet forhindret i, eller forsøgt forhindret i at gennemføre vigtig genoptræning. Jeg har lavet masser af dokumentation for min praktik, som ingen har forholdt sig til. Jeg har været i halvandet års praktik forløb uden det har ført til en afklaring.”

Baglæns bevilget ferie

Hun viser et stykke papir frem.

"Ydelsescentret bevilger dig ferie med feriegodtgørelse i perioden 27. marts 2018 til 28. marts 2018.

Afgørelsen er dateret 19. juni 2018.

"Jeg kunne ikke engang få lov til at rejse på den første ferie med mine børn i den påske i flere år. Tårerne presser sig på, mens hun fortæller.

"Jeg rykkede og rykkede for svar, men fik ikke lov i tide. Efter en stor diskussion fik jeg så dette afgørelsespapir. Men jeg fik ingen erstatningsferie."

Hun retter sig op.

"Det er endnu et eksempel på, at der ikke bliver lyttet til dig, når du er i systemet og at de styrer alt i dit liv."

"Efterfølgende igennem vores Borgergruppe opdager jeg, at flere andre på samme måde er blevet forhindret i at afholde ferie, modregnet i ydelser, hindret i genoptræning og ro."

Dialog skal ændre sagsbehandling

Den nye borgergruppe ønsker en konstruktiv dialog med lokalpolitikerne.

De vil gerne have en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der foregår og hvordan man sikrer en hensigtsmæssig sagsbehandling i fremtiden.

Du kan finde borgergruppen på facebook, søg efter: 'Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov'.

Publiceret 28 November 2019 19:01