Klumme:

Fælles retning?

Af
Michael Jensen

Hadsten. Direktør i Colea Consult

Klumme For nylig var jeg til et opfølgningsmøde med en organisation, som jeg efter hånden har arbejdet med et års tid.

Tidligt i forløbet var vi igennem en proces, hvor vi blev enige om organisationens mission, vision, værdisæt og strategiske målsætning. Troede jeg da!

For det viste sig ved dette opfølgningsmøde, hvor vi blandt andet arbejdede med milepæle for realiseringen af de strategiske mål, at der åbenbart alligevel er en vis uenighed i den øverste ledelse om, hvor organisationen skal bevæge sig hen.

Jeg tror, det er sundt med diskussioner om disse ting i en organisation - men kun til et vist punkt!

Derefter er det vigtigt at holde fast i det, man har besluttet, da man ellers risikerer at tegne et diffust billede for resten af organisationen, omkring hvilken retning den skal bevæge sig i og dermed skabe utryghed og manglende momentum og motivation.

Hvis der til stadighed er en diskussion om, hvor organisationen skal bevæge sig hen, så er det måske udtryk for, at dens nøglepersoner på et helt grundlæggende plan har modstridende interesser, hvilket er noget topledelsen er nødt til at tage meget alvorligt, da denne splittelse ellers meget let vil sprede sig til den øvrige organisation.

Og hvad bør topledelsen så gøre? Jeg ser tre muligheder:

  • 1. Skær igennem og hold fast i de trufne beslutninger med hård hånd.
  • 2. Fokuser på metoden eller, hvad I skal gøre nu og her og lad den overordnede diskussion hvile for en tid.
  • 3. Fyr dem, der konstant afviger fra det aftalte. Ikke særligt frugtbart, men til tider nødvendigt, af hensyn til resten af organisationen

Alle tre muligheder indebærer en række konsekvenser, som alle andre valg her i livet, men gør vi i sådan en situation ikke noget, er konsekvenserne værre.

“The real output of planning isn’t meetings or strategy books. It’s insight as to where an organization is headed and what it needs to get there”

Joan Magretta

Publiceret 02 December 2019 06:00