Børge Sundahl ved Langå Station. Den tidligere stationsleder hjalp i en årrække med til at gøre opmærksom på behovet for et trinbræt i Laurbjerg. Foto: Kian Johansen

Børge Sundahl ved Langå Station. Den tidligere stationsleder hjalp i en årrække med til at gøre opmærksom på behovet for et trinbræt i Laurbjerg. Foto: Kian Johansen

Ideen er ikke ny:

Arriva stoppede i Laurbjerg

Børge Sundahl fra Langå var med til at føre tanken om trinbræt i Laurbjerg frem. Og var med, da Arriva stoppede i Laurbjerg i 2004.

Af
Kian Johansen

Trinbræt-sagen Børge Sundahl fra Langå er en beskeden mand.

Flere andre med en mangeårig aktie i kampen for et trinbræt i Laurbjerg peger på Børge Sundahl som en af de første der for alvor fik påvirket politikerne på Christiansborg tilbage i 1980'erne og 1990'erne.

Selv er han meget ydmyg over sin rolle og sender æren videre til blandt andet afdøde borgmester Hanne Nielsen i den daværende Langå Kommune, samt en del beboere i Laurbjerg, der satte emnet på dagsordenen fra midten af 1980'erne. Få år efter at trinbrættet blev nedlagt.

Arriva-tog standsede

Han roser især Hanne Nielsens bedrift med at invitere udvalgte politikere og beslutningstagere ombord i et Arrivatog i 2004 og så tilmed få det til at standse på sporet, lige der hvor trinbrættet var engang.

16. juni 2004 stoppede et Arriva-tog med specielt indbudte gæster i Laurbjerg. Det blev beviset på, at tog godt kan stoppe i den lille by. Foto: Børge Sundahl

16. juni 2004 stoppede et Arriva-tog med specielt indbudte gæster i Laurbjerg. Det blev beviset på, at tog godt kan stoppe i den lille by. Foto: Børge Sundahl

Han var selv med på toget dengang. Og det var faktisk ikke meningen at toget skulle stoppe, men det gjorde det alligevel.

Styregruppe og byråd

Nu 85-årige Børge Sundahl var ansat ved DSB/BaneDanmark i 60 år og stoppede som 78-årig. Han har blandt andet været stationsleder i Langå og senere Randers, inden han vendte tilbage til Langå Station.

Derudover var han byrådsmedlem i fire perioder i det daværende Langå Kommune fra 1974 til 1990.

Han sad i flere omgange i teknisk udvalg og bidrog med sin viden om jernbanen og trafikafviklingen. Og den viden gav han også videre, efter at han sad i en arbejdsgruppe på fem-seks personer, blandt andet Per Nielsen fra Laurbjerg.

Formålet var at skaffe trinbrættet tilbage til Laurbjerg.

Ægte banemand

Allerede dengang forsøgte BaneDanmark og embedsfolkene sig med oplysninger om kørselsforhold og andre ting der efter deres mening umuliggjorde, at Arrivatog skulle standse ved et trinbræt i Laurbjerg.

Her bidrog Børge Sundahl til at rede trådene ud, da han i mange tilfælde havde et mere indgående kendskab til jernbanestrækningens udfordringer, end de folk der efterhånden fik ansvaret for det.

"Der er ikke mange ægte banefolk tilbage i ledelsen. De er ingeniører og højtuddannede og selvfølgelig yderst intelligente mennesker, men de har ikke haft deres gang på banestrækningerne som jeg f.eks.. har haft."

Kendte alle banens lyde

Bopælen har i adskillige år været et hus med have op til banestrækningen i Langå, tæt på stationen.

Han kendte alle lydene og vidste hvad der foregik.

"For år tilbage kunne jeg dukke op på arbejde og spørge, hvad der var sket med et tog, eller en rangering. For jeg kunne jo høre hjemmefra, at det ikke var gået som det plejede," storsmiler han over mindet.

"Jeg har selv været med at afvikle togtrafikken omkring Laurbjerg dengang der var et trinbræt. Og jeg har været med til at rangere tog ud på hovedstrækningen, fra sidesporet, der dengang var der," husker han.

Vækst i Laurbjerg

Han mener, at Laurbjerg igen fortjener et trinbræt.

"Det vil betyde vækst i området. Det vil pludselig kun tage 25 minutter i tog fra Laurbjerg til Aarhus. De kan ikke være bekendt, at de har sløjfet det," lyder det med henvisning til de politiske forligspartier, der med socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht i spidsen trak tilsagnet tilbage, efter at det var godkendt da Dansk Folkeparti sad i Forligskredsen.

FAKTA

Kampen for et trinbræt

 • Laurbjerg station blev indviet i 1862. Året efter at stationen blev nedgraderet til trinbræt, blev den nedlagt i 1982.
 • I mange år har der været debat om genåbning af trinbrættet. Blandt foregangsmændene var Børge Sundahl, Langå og Kim Petersen (V), Laurbjerg.
 • I sin tid som byrådspolitiker nævnte Kim Petersen trinbrættet hver eneste gang han tog ordet i byrådssalen og stort set til enhver offentlig begivenhed han deltog i.
 • I 2012 blev Birgit Liin, Laurbjerg, formand for den nydannede borgergruppe, 'Trinbrættet tilbage til Laurbjerg', der består af 12 foreninger og institutionsbestyrelser.
 • Byrødderne vedtog i 2012, at der skulle udarbejdes en COWI-rapport. Den konkluderede, at anlægget ville koste 10,8 mio. kr. Derefter valgte Favrskov Kommune at bevilge 5,5 millioner kroner som medfinansiering.
 • Arriva, der kører på strækningen, har meldt ud, at de gerne vil stoppe på stationen, og at det højest vil medføre et tidstab på halvandet minut. Den tid vil man med al sandsynlighed kunne køre ind igen. Både fordi der snart sløjfes flere baneovergange og bygges broer i stedet og fordi, at der alligevel er ventetid på Langå Station.
 • Det er kun Arrivas tog der skal stoppe i Laurbjerg. DSB's tog har aldrig været en del af planen.
 • I en del omgange har Trafikstyrelsen afvist, at der var baggrund for at etablere et trinbræt i Laurbjerg.
 • Modstanden fra Trafikstyrelsen kunne især ses, da en rapport blandt andet fastslog, at der ikke var langt til Langå Station og at Laurbjergs pendlere derfor blot kunne bruge den station. Afstanden var målt i fugleflugtslinje og var næsten dobbelt så lang, hvis du skulle køre i bil, eller cykle.
 • I 2016 blev endnu en rapport udarbejdet af DTU Transport. Mobilitetskommissionen for den Østjyske Byregion anbefalede i sin afrapportering fra 2016 at overveje etablering af et trinbræt i Laurbjerg.
 • Det var først i marts 2019, at Folketingets finansudvalg endeligt nikkede ja til at frigive pengene til et trinbræt i Laurbjerg, efter at den daværende forligskreds i slutningen af 2018 havde lavet en aftale.
 • I april 2019 gik Dansk Folkeparti ud af forligskredsen.
 • Tirsdag 29. oktober 2019 offentliggjorde de resterende partier i forligskredsen, at man ikke ville have et trinbræt i Laurbjerg. Trinbrættet i Laurbjerg var det eneste, som medlemmerne af forligskredsen besluttede at pille ud.
 • Trods brev fra byrådet i Favrskov, har Forligskredsen afvist at give penge til trinbrættet.
 • Venstre har foreslået, at Favrskov Kommune selv betaler. Det skal nu afdækkes til et møde mellem gruppeformændene i januar 2020.

Kilder: Lokalredaktør Kian Johansen, wikipedia.dk, birgitliin.dk, favrskov.lokalavisen.dk

Publiceret 26 December 2019 19:30