Politisk tilbageblik:

Laurbjerg ned ad brættet og nyt plejecenter i Hammel

Vi har spurgt Favrskovs byrådspartier: Hvad husker dit parti 2019 for?

Af
Kian Johansen

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand Folkeskolerne har i dette skoleår fået mere frihed, og vi har fået et validt billede af kvaliteten på daginstitutionsområdet. Frihed og tilskud til pasning af egne børn fik forældrene dog ikke, da de socialistiske flertal ikke støttede Venstres forslag.

På ældreområdet undgik vi de massive besparelser, der var fremsat forslag om.

Venstre har fået gennemført en whistleblowerordning, som skal understøtte åbenhed i kommunen, og vi har fremsat forslag om, at kommunen skal have en ny og borgervenlig hjemmeside.

Vi har endvidere indgået en ansvarlig budgetaftale for 2020, hvori der bl.a. er flere penge til driften af handicapområdet. Det nye plejecenter i Hammel står klar til brug som en del af det store byomdannelsesprojekt i Hammel, der blev lanceret af Venstre.

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand Når man som socialdemokrat bliver bedt om at gøre status over 2019, ja, så er det svært, at skjule sin begejstring over, at vi ved valget i juni fik en ny socialdemokratisk ledet regering. Vores regering er kommet i mål med en finanslov, der giver det største velfærdsløft, der er set de sidste 10 år. Et løft som vi også kommer til at mærke ude i kommunerne.

Lokalt set er der også meget at glæde sig over. På plejecenter Solhøj i Hammel er beboerne netop ved at flytte ind, og der har lige været rejsegilde på udvidelsen af Voldumcenteret. Udvidelsen af administrationsbygningen i Hadsten er godt i gang, og cykelstierne i Foldby – Norring og fra Svenstrup til Hammel bliver færdige i 2020. Desuden forventer vi nye boliger i midtbyerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup.

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem Det var året hvor byrådet for alvor tog fat på at udvikle mulighederne for at få flere fællesskabsbaserede boliger.

F avrskov kommune iværksatte to stærke tilbud med el-delebiler. Forligskredsen hældte Laurbjerg station ned af brættet. Der blev afsat penge i budgettet til biodiversitetsplan, trafikplan og implementering af klimaplanen.

Der blev indgået en aftale med Favrskov Lærerforening (FLF). Et stærkt samarbejde mellem landsbyrådet og kommunen for at forbedre overblikket over Favrskovs mange grønne områder og kick-starte en bevægelse hen mod flere “vild-med-vilje”- arealer. Rigtig gode forsøg med de daglige arbejdsgange for at forbedre samarbejdet mellem PPR, skole og sundhedsplejen. Borgeres hårde kritik af Børn- og skole og Jobcentret.

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem.

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem.

Lars Storgaard (K), Gruppeformand Budgetaftalen. Vi undgik besparelser på ældreområdet og fik faktisk nogle forbedringer med.

Vi støttede de frivillige foreninger med forbedringsprojekter til energioptimering, så de kan spare på driften, hvilet gavner klimaet.

Vi fik en midtbyplan for Hadsten. En god beskæftigelsesplan - historisk lav arbejdsløshed og høj beskæftigelse Harmoniseringen af vejene kom endelig i gang.

Lars Storgaard (K), Gruppeformand

Lars Storgaard (K), Gruppeformand

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem Lokalt: En glæde over, at vi generelt har været i stand til at fastholde serviceniveauet på trods af de dyster udsigter umiddelbart efter sommerferien. De første prognoser efter sommerferien var ikke særlig lovende – og havde vi været nødt til at gennemføre de planlagte besparelser, så ville det have berørt mange borgere – og gjort ondt mange steder.

SF stillede før sommerferien tre forslag i byrådet vedrørende grøn omstilling. Udfasning af plastikengangsservice i administrationsbygningerne, en ny grøn indkøbspolitik og retningslinjer for brugen af fly som transportform. Overordnet set blev forslagene godt modtaget, og vi glæder os over, at der er vedtaget en ny grøn indkøbspolitik og plastengangsservice er udfaset.

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem

Dansk Folkepartis Niels Kallehave har ikke svaret, trods flere opfordringer.

Publiceret 26 December 2019 08:00