Flere cykelstier i Favrskov, er et af buddene fra politikerne på, hvad 2020 bør bringe. Billedet er fra indvielsen af cykelstien mellem Houlbjerg og Laurbjerg. Foto: Kian Johansen

Flere cykelstier i Favrskov, er et af buddene fra politikerne på, hvad 2020 bør bringe. Billedet er fra indvielsen af cykelstien mellem Houlbjerg og Laurbjerg. Foto: Kian Johansen

Politiske visioner i Favrskov:

Lokalaviserne Favrskov har spurgt: Hvad ser dit parti frem til i 2020?

Lars Storgaard (K), Gruppeformand Det nye plejecenter i Hammel og udviklingen af Dommerparken.

Ny cykelsti fra Frijsendal til Hammel. Ny trafikplan med ensartet struktur for kollektiv trafik i kommunen, så borgerne ved, hvad de kan regne med og ikke hele tiden skal frygte for at bussen forsvinder.

Færdiggørelse af Dannebrogspladsen Og etablering af Åbad i Ulstrup. Nye genbrugspladser, der er mere brugervenlige og miljørigtige En ny cykelsti fra Frijsendal til Hammel

Vi ønsker bedre forhold for de frivillige foreninger, bedre forhold for vores børn, ældre og handicappede og en styrket klimaindsats - det arbejder vi med at gøre endnu bedre. Flere vuggestuepladser.

Mindre kø på Århusvej ved Søften.

Lars Storgaard (K), Gruppeformand

Lars Storgaard (K), Gruppeformand

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand Det glæder mig, at det endnu en gang er lykkedes at vedtage et et robust kommunalt budget, som hele byrådet står bag,

Et budget hvor vi har øget vores serviceudgifter med godt 11 mio kr. samtidig med, at vi har bibeholdt de 8 mio. kr., som vi fik til ældreområdet fra værdighedsmilliarden, og et budget hvor det har været muligt at tilføre over 10 mio kr. til et meget presset handicap- og psykiatriområde.

På anlægsområdet vil jeg nævne, at vi nu går i gang med en større renoveringsplan af Tungelundskolen, som totalt løber op i 45mio kr., og at vi i årene fremover vil bruge knap 20mio kr. på at øge antallet af vuggestuepladser.

Til sidst vil jeg fremhæve, at vi i 2020 begynder med de første tiltag til at få flyttet idrætsanlægget i Søften til en ny placering.

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand

Niels Flade Nielsen (S) Gruppeformand

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand I 2020 vil vi fokusere på infrastrukturen i kommunen, som er én af de væsentlige udfordringer for borgere og erhvervsliv.

Den kollektive transport skal forbedres, og det særlige 17,4 udvalg, som Venstre fik indført, kommer med nogle forslag på dette område.

Den fysiske Infrastruktur skal forbedres, og i Hadsten kan vi indvie en ringvej, men vi venter fortsat på finansiering af den nye rute 26. Vi bør tage en endelige beslutning omkring letbanen i Hinnerup/Søften, hvor de første erfaringer fra Aarhus ikke ser lovende ud. Vi skal udnytte opsvinget i samfundet og øge bosætningen i hele Favrskov Kommune. Inden for de store driftsområder - børn, unge, ældre og handicappede - vil Venstre arbejde for øget kvalitet og større frihed.

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand

Flemming Nørgaard (V), Gruppeformand

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem Lokalt: SF vil fortsat arbejde for grøn omstilling – og vi vil arbejde for at fremme eksisterende projekter og formodentlig også stille nogle forslag i byrådet. Vi ser med spændende på den nye trafikplan, der forhåbentlig ville kunne løfte den kollektive trafik i landområderne. Favrskov skal hænge sammen, og derfor er der også brug for kollektiv trafik i yderområderne af Favrskov.

Nationalt: En ny regering, der i højere anerkender kommunernes behov for stigende serviceudgifter, når antallet af børn og ældre er stigende. Det er dejligt med en regering, der både i tale og handling sætter velfærden højt.

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem

Søren Frandsen (SF), Byrådsmedlem

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem Det var året hvor byrådet for alvor tog fat på at udvikle mulighederne for at få flere fællesskabsbaserede boliger.

Laurbjerg station kommer op på brættet igen. Det tætte samarbejde mellem PPR, sundhedsplejen, forældrene og skolen styrkes, så inklusionen, trygheden og læringen i vores Folkeskoler styrkes. Sammenlægningen af Skole og Kultur under samme direktør styrker dannelsesdimensionen i vores skoler og bidrager til det ovenstående.

Vi kan se resultatet af, at vilkår om øget anvendelse af bæredygtigt byggemateriale skal indgå i lokalplanovervejelserne. Implementeringen af klimaplanen, klimaugen og Danmarks nye klimalov sætter en ny dagsorden, der kan mærkes. Skovbegravelsespladsen i Hinnerup bliver en realitet. Favrskov får en mobilitetsplan, der giver større sammenhæng og brugbarhed i offentlige og fælles trafikløsninger.

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem.

Bodil Kvistgaard Olsen (EL) byrådsmedlem.

Publiceret 01 January 2020 08:00