Klumme:

Strategi, mål og ressourcer

Af
Michael Jensen

Hadsten. Direktør i Colea Consult

KLUMME Jeg oplever ind imellem, at direktioner sætter mål for deres organisationer, uden efterfølgende at ville afsætte de ressourcer, der muliggør, at de når deres mål.

Denne form for inkonsekvens bunder oftest i, på den ene side, at alt for høje ambitioner får lov til at dominere i strategiprocesser, på bekostning af en sund portion realisme.

På den anden side handler det om, at vi dybest set ikke har gjort os klart, fra start, om vi er villig til at satse det nødvendige for at nå vores mål - igen går realismen fløjten.

You must loose a fly to catch a trout.

George Herbert

Problemet er, at de strategiprocesser som følger dette mønster, skaber fordomme over for kommende processer, når involverede ledere på lavere niveauer og medarbejdere har hørt store ord men oplevet, at de ikke bliver fulgt op af handlinger.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi afsætter plads i strategiprocessen til en vurdering af, om der overhovedet er de midler og den vilje til stede, der skal til for at nå målene - og til at justere målene i forhold til konklusionen herpå.

Lav for eksempel en vurdering af, om I er i besiddelse af:

1. De evner og kompetencer, der skal til for at realisere strategien

2. Den økonomi, det kræver til eventuelle investeringer eller fornøden likviditet

3. En kultur og de rette vaner, der kan understøtte implementeringen

4. Den tid, der skal til (definer evt. hvilke aktiviteter, der skal lukkes ned eller nedprioriteres for at nå ting af højere prioritet) i hverdagen og til at fokusere på opfølgning og justering af taktikker og handlinger løbende

5. De rette personer på de rette pladser, således at f.eks. lederteamet er i stand til at løfte opgaven

Kun med et sådant ærligt realitetstjek, kan vi håbe at nå i mål. Så skærp realitetssansen og øg sandsynligheden for at realisere ambitionerne!

Publiceret 03 January 2020 06:00