Valget af børnenes skole optager i højere grad forældre med lange uddannelser, men de fravælger ikke automatisk folkeskolen. Foto: Adobestock

Valget af børnenes skole optager i højere grad forældre med lange uddannelser, men de fravælger ikke automatisk folkeskolen. Foto: Adobestock pololia - stock.adobe.com

Hvilke forældre vælger folkeskolen fra og til?

Forældrenes ressourcer – og i særdeleshed uddannelse – er ikke så afgørende i forhold til at forstå forældres valg af en fri grundskole, viser ny rapport

Af
Peter Klar

Uddannelse Forældres valg mellem folkeskole eller friskole er mere styret af faktorer som ambitioner og fællesskab og ikke pr. automatik af forældrenes eget uddannelsesniveau, viser ny rapport

I den politiske debat har det været en udbredt antagelse, at det især er veluddannede forældre, der vælger folkeskolen fra og i stedet sender deres børn på privatskole.

Men en ny rapport fra forskere på DPU, Aarhus Universitet, viser, at forældrenes ressourcer – og i særdeleshed uddannelse – ikke er så afgørende i forhold til at forstå forældres valg af en fri grundskole.

Dette kan ifølge rapporten muligvis forklares med statstilskuddet til private skoletilbud, så økonomi er mindre afgørende for valget af en fri grundskole.

Mere aktive

Til gengæld viser undersøgelsen, at forældre med høje indkomster og lange videregående uddannelser undersøger deres børns skolemuligheder grundigere end andre forældregrupper med lavere indkomst og korte eller mellemlange uddannelser.

De højtuddannede forældre vælger ikke automatisk folkeskolen fra, men er mere aktive i forberedelsen af deres børns skolegang.

Blandt andet er de i højere grad end andre forældregrupper villige til at bosætte sig tæt på en god skole, men det betyder ikke automatisk, at det er en friskole, de vælger.

Fire forældretyper

Rapporten inddeler forældre, der skal vælge skole til deres børn, i fire typer, som ikke afspejler forældrenes indkomst og uddannelsesniveau: De pragmatiske, de fællesskabsorienterede, de ambitiøse og de lokale.

Ambitiøse og fællesskabsorienterede forældre er mere tilbøjelige til at vælge en fri grundskole, mens lokale og pragmatiske forældre er mindre tilbøjelige til at vælge en fri grundskole i stedet for folkeskolen.

De fællesskabsorienterede forældre lægger relativ mest vægt på faktorer som mangfoldighed, små klasser, stærkt socialt fokus, godt skole-hjem-samarbejde, gode lærere og trivsel, mens de ambitiøse forældre lægger mest vægt på ressourcestærke forældre på skolen, stærkt fagligt fokus, gode karakterer, gode lærere, lav andel af tosprogede elever og trivsel.

Publiceret 13 January 2020 06:00