"Folk vil rigtig gerne sortere," siger Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning. Bagved ses grunden for den nye genbrugsplads i Hammel. Foto: CSJ

Ny skraldespand på vej:

Nu skal vi sortere madaffald fra

Inden for et par år får alle borgere en ny skraldespand

Af
Christina S. Johansen

Affald Genanvendelsesprocenten i Favrskov Kommune var i 2018 på 41 procent. Den skal op på 50 procent i 2022 og 60 procent i 2032. Det beskriver affaldsplanen for de kommende fem år.

Adskillige tiltag skal sikre, at Favrskov kommer i mål. Et af de mest markante, i hvert fald i borgerens dagligdag, er indsamlingen af organisk affald - altså madaffald.

"Det er et mål, som er fastsat af EU, og det betyder, at alle får en ny skraldespand, inden det træder i kraft i 2022/2023," forklarer Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning - hun fortsætter:

"Det organiske affald kan for eksempel bruges til biobrændsel."

Folk vil gerne sortere

Nu skal borgerne altså til at sortere i fire sektioner: Papir, plast/metal, organisk materiale og restaffald.

Det kræver naturligvis en tilvænning, men:

"Vi kan virkelig mærke en stigende bevidsthed hos borgerne. Folk vil rigtig gerne sortere, og de vil gerne gøre det rigtigt," siger Sara Funch.

FAKTA

Målsætninger i Favrskov

 • Mindst 50 procent genanvendelse af papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald i 2022.
 • Separat indsamling af organisk affald senest i 2023.
 • Bygge- og anlægsaffald højere op i affaldshierarkiet.
 • Finde gode løsninger for at øge det direkte genbrug, i samarbejde med frivillige organisationer.
 • Finde nye anvendelsesmuligheder for det indsamlede affald.
 • At afsætningen af indsamlede materialer sker ud fra grundprincippet om cirkulær økonomi.
 • En styrket informationsindsats over for skoler og institutioner.
 • Opretholde en høj informationsindsats.
 • Øge genanvendelsen i virksomhederne i Favrskov Kommune.
 • Ny affaldsplan kredser om cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse.
 • Se affald som en ressource

Publiceret 17 January 2020 08:00