200 meter højresvings-rampe skal anlægges mellem rundkørslen og gården. Dronefoto: Michael Wulff

200 meter højresvings-rampe skal anlægges mellem rundkørslen og gården. Dronefoto: Michael Wulff

E45: Afkørsel i Søften skal spare syv minutters kø

Fire millioner kroner afsættes af byrådet i Favrskov til 200 meter ny afkørsel til motorvej E45. Vejdirektoratet har nikket ja

Af
Kian Johansen

Søften "Med et glimt i øjet, så gør vi det nemmere at komme ud af Favrskov Kommune," siger Anders G. Christensen formand for Teknik- og Miljøudvalget (V).

Hans udvalg har netop nikket ja til at fire kommunale millioner kroner skal bruges på at afkorte køretiden mellem Hinnerup og motorvejen med op til syv minutter.

Omtrent 25 procent af trafikken på Århusvej i retning mod Aarhus kører fra til E45 i sydlig retning.

Vejdirektoratets trafiksimuleringer viser, at en shunt vil reducere den samlede forsinkelse om morgenen fra kl. 7.15 til 8.15 med 133 timer pr. dag. Det svarer til ca. 7 minutters tidsbesparelse i gennemsnit pr. trafikant om morgenen.

200 meter højresving

Der skal anlægges et 200 meter langt højresvingsspor langs Århusvej, der føres videre som en shunt uden om rundkørslen til tilkørselsrampen, hvor trafikken fra henholdsvis rundkørsel og shunt fletter sammen. Cykelstien flyttes ud bag højresvingssporet, og ved rundkørslen omlægges cykelstien, så cyklister kan krydse shunten og rampen sikkert.

Pengene frigives endeligt til byrådsmødet tirsdag 28. januar.

Vejdirektorat overtager driften når det er klar

Vejdirektoratet har nikket ja til at overtage driften, når vejstykket står færdigt - formentligt allerede her i 2020.

"Det er et statsligt projekt, men vi i byrådet har vurderet at det kan betale sig at lave en bedre trafikafvikling," forklarer Anders G. Christensen.

Syv års ventetid

Vejdirektoratet havde afvist at staten skulle betale lige nu, da man ville vente til at en VVM-undersøgelse for en udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N til seks spor var færdigt. Dermed kan det tage op til syv år før den samlede udvidelse kunne stå klar.

Og derfor tog Favrskovs 25 byrødder pengene op af kassen.

Takket være egne beregninger, så faldt prisen for tilkørslen markant til de kun fire millioner kroner.

Oprindelig lød Vejdirektoratets vurdering på 10 millioner kroner.

Etableringen af shunten kræver, at der skal erhverves ca. 460 kvadratmeter jord til anlægget, og en markoverkørsel skal nedlægges.

Publiceret 21 January 2020 11:28