Ungdomsuddannelserne i Favrskov mærker ikke kokain-stigning. Modelfoto: Adobe Stock

Ulovlige stoffer. Modelfoto: Adobe Stock

Kokainen sniger sig uden om uddannelser

Ungdomsuddannelserne i Favrskov mærker ikke kokain-stigning

Af
Christina S. Johansen

Stoffer På landsplan har 24.500 unge mellem 15-25 år prøvet kokain indenfor den seneste måned viser ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning. Det er en fordobling siden 2014.

Hos uddannelsesinstitutionerne i Favrskov genkender man ikke billedet.

"Vi ser noget engang i mellem, men vi har ikke oplevet en stigning. Tværtimod er vores oplevelse, at tallet falder, fordi vi har meldt en meget klar holdning ud. En klokkeklar nultolerance, så man bliver smidt hjem fra skolehjemmet - faktisk risikerer man at ryge hjem alene ved at være på samme værelse, hvor der tages stoffer," siger Simon Mikkelsen, der er skolehjemsleder på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

Mærker højest hash

Hos 'Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen' er kokain slet ikke på dagsordenen.

"Heldigvis," siger Inge-Dorte Wandall, der er forstander på skolen.

"Jeg er lykkelig for at sige, at det ikke er noget, som vi mærker til," siger hun og fortæller, at der højest har været tale om hash.

Helt samme melding lyder fra Palle Andersen, der er ungdomsskoleleder og leder af SSP-området i Favrskov.

Fokus på at spotte misbrug

Heller ikke på Favrskov Gymnasium oplever man kokainens fremmarch.

"Vi er ikke naive omkring det, men vi oplever det ikke som et stort problem hos os," fortæller Hanne Kragelund, pædagogisk leder og ledelsesrepræsentant omkring fester på gymnasiet.

Hun forklarer, at gymnasiet altid har fokus på at spotte misbrug i bred forstand.

"Vores elevvejledere har arbejdet sammen med rusmiddelcentret og har fået nogle redskaber til at spørge rigtigt ind til de unge i forhold til at få dem til at åbne op om misbrug," siger hun, og rektor Morten Schytte Caspersen fortsætter:

"Så har vi selvfølgelig også meget klare studie-ordensregler og brug af rusmidler er bortvisningsgrund. Desuden har vi uddannet personale til fester, som netop er trænet i at spotte stoffer."

Publiceret 22 January 2020 10:30